Tin tức - Sự kiện

Nghiên cứu về Ô nhiễm vi nhựa trong chuỗi thức ăn

Hiện Việt Nam là nước có lượng rác thải nhựa xả ra biển nhiều thứ 4 trên thế giới (khoảng 1,8 triệu tấn/năm, tương đương 6% tổng lượng rác thải nhựa ra biển của thế giới). Tuy nhiên, phần lớn người dân dường như vẫn chưa có ý thức về những nguy hại từ ô nhiễm rác thải nhựa cũng như chưa có những hành động cần thiết để bảo vệ môi trường biển.