Văn phòng Khoa Kinh tế biển Logistics

Địa chỉ: 01 Trương Văn Bang, P7 TP Vũng Tàu