Tin tức - Sự kiện

Dạy học theo chủ đề

Dạy học theo chủ đề hướng tới các mục tiêu giáo dục tích cực và quan trọng cho sự phát triển lâu dài của cá nhân như: sự phát triển hiểu biết khoa học; hiểu biết về tiến trình khoa học và rèn luyện các kĩ năng giải quyết vấn đề theo tiến trình khoa học; rèn luyện các kĩ năng tư duy bậc cao như phân tích, tổng hợp, đánh giá, sáng tạo; rèn luyện các kĩ năng sống và làm việc như ngôn ngữ, giao tiếp, hợp tác…