Tin tức - Sự kiện

Những công nghệ thay đổi thế giới

Năm 1995, Wi-Fi, nhận diện khuôn mặt hay tiền ảo, blockchain là những công nghệ xa lạ. Việc truy cập Internet cũng là trải ngiệm mới đối với nhiều người. Nhưng sau 25 năm, mọi thứ đã thay đổi nhờ hàng loạt giải pháp công nghệ được ứng dụng trong đời sống. Theo Cnet, dù tích cực hay tiêu cực, chúng cũng có đóng góp to lớn trong việc "định nghĩa lại thế giới".