Tin tức - Sự kiện

CƠ HỘI VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM-BVU

Công nghệ thực phẩm xếp thứ 2 trong ba nhóm ngành dẫn đầu về nhu cầu nhân lực giai đoạn 2020-2025, được xác định là một trong những ngành kinh tế chủ lực của Việt Nam trong thời gian tới. Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thể hiện bản thân sẽ mở rộng cho những người theo học ngành này.