SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ NHÂN VIÊN KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC

 
STT Họ tên Chức danh Email
1 PGS. TS. Hoàng Văn Việt Trưởng khoa hviet@yahoo.com
2 TS. Lương Minh Chung Phó Trưởng khoa,  Trưởng bộ môn Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam minhchung9999@gmail.com
3 GS.TS. Mai Ngọc Chừ Giảng viên mai_ngoc_chu@yahoo.com.vn
4 GS. TS. Toh Goda Giảng viên   
5 NCS. Lâm Ngọc Như Trúc Phó trưởng bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản lamtrucvt@yahoo.com
6 ThS. Nguyễn Thị Thu Hà     Giảng viên thuhalim@gmail.com
7 ThS. Hisada Mina Giảng viên   
8 Thầy Naruhito Yabushita Giảng viên   
9 Cô  Matsuno Mistsuko Giảng viên  
10 Cô  Nakano Fumiko Giảng viên  
11 Thầy Junya Matsuyama Giảng viên  
12 Cô  Yamashita Erina Giảng viên  
13 Thầy  Sugie Taroh Giảng viên  
14 Cô Taso Yuki Giảng viên  
15 TS.  Fujumoto Shingo Giảng viên  
16 Thầy Kawaraguchi Masahiko Giảng viên  
17 Cô Trương Thị Loan Phó trưởng bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản loan3375@yahoo.com
18 Cô  Nguyễn Minh Tâm Giảng viên minhkokoro@yahoo.co.jp
19 HVCH Nguyễn Thị Nga Phó trưởng bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc thuyngavt@gmail.com
20 Thầy Man Woong Huh Giảng viên  
21 Cô Trần Thị Thu Trang Giảng viên  
22 Thầy Kim Chi Yo Giảng viên  
23 Thầy Song Gwang Ho Giảng viên  
24 Thầy Tagashira Nobuyuki Giảng viên  
25 Cô Nguyễn Thị Trang Giảng viên  
26
ThS. Trần Thị Quỳnh Lưu
Giảng viên  
27
ThS. Lê Thị Phương Mai
Giáo vụ phuongmaisp@yahoo.com
VĂN PHÒNG KHOA
- Địa chỉ: Số 80 Trương Công Định, Phường 3, thành phố  Vũng Tàu.
- Điện thoại: 064. 3513410    
- Email: fos@bvu.edu.vn; hoặc: dongphuongbvu@gmail.com
- Facebook: Khoa Dong phuong hoc - BVU.