Quan hệ quốc tế - ngành học mở rộng vốn văn hóa, việc làm

Lượt xem: 1756

Ngày đăng: 06/04/2015

Ngày nay, nhu cầu tìm hiểu, khám  phá những điều mới lạ về các quốc gia, dân tộc trên thế giới đang là sở thích của những công dân toàn cầu. Câu hỏi đặt ra là thế giới quanh ta đang vận động như thế nào? Con người cần có cách thức ứng xử ra sao cho phù hợp, hiệu quả? Câu trả lời nằm ở ngành học Quan hệ quốc tế.

QUAN HỆ QUỐC TẾ -  NGÀNH HỌC MỞ RỘNG VỐN VĂN HÓA, VIỆC LÀM

Ngày nay, nhu cầu tìm hiểu, khám  phá những điều mới lạ về các quốc gia, dân tộc trên thế giới đang là sở thích của những công dân toàn cầu. Câu hỏi đặt ra là thế giới quanh ta đang vận động như thế nào? Con người cần có cách thức ứng xử ra sao cho phù hợp, hiệu quả? Câu trả lời nằm ở ngành học Quan hệ quốc tế.

Quan hệ quốc tế là ngành học có nhiệm vụ nghiên cứu lịch sử, chính sách ngoại giao, các vấn đề toàn cầu và mối quan hệ giữa  các nước. Sau nữa là nắm được những hệ thống quốc tế, bao gồm các quốc gia, tổ chức đa chính phủ, tổ chức phi chính phủ, và các công ty đa quốc gia. Ngoài ra, ngành học còn quan tâm đến những lĩnh vực khác như: kinh tế, lịch sử, luật, triết học, địa lý, xã hội học, nhân loại học, tâm lý học và văn hóa học.

Những nụ cười của sinh viên năm thứ 2 chào đón Tân sinh viên năm 2014

 

Mục tiêu đào tạo cử nhân Quan hệ quốc tế là sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ nắm vững kiến thức về ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng thực hành. Ngoài khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh, sinh viên còn được trang bị thêm ngôn ngữ của các nước có nền kinh tế phát triển, có ảnh hưởng trong khu vực và thế giới như: Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Trung Quốc…

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế có thể làm việc trong các vị trí, lĩnh vực sau: Các vụ, đơn vị phụ trách hoạt động kinh tế đối ngoại của Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương; ngân hàng Quốc tế, chứng khoán; các công ty tài chính; các Quỹ đầu tư; các tổ chức quốc tế; nghiên cứu – giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, viện, trung tâm nghiên cứu.

Sinh viên Quan hệ quốc tế có hội tiếp tục học tập ở bậc cao hơn: thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Quốc tế học, Kinh tế quốc tế, Thương mại quốc tế, Quản trị kinh doanh, Chính trị quốc tế, Quản trị cộng đồng, Xung đột học. Quan hệ quốc tế là ngành học phù hợp với bối cảnh mở cửa, giao lưu và hội nhập sâu rộng của đất nước.

Nguyễn Minh Tâm