Đông Nam Á học - Một chuyên ngành đào tạo nhiều tiềm năng

Lượt xem: 21435

Ngày đăng: 21/04/2016

 

Hội nhập là thước đo sự thành công của các nước trong khu vực, chính vì sự cần thiết đó, ngành Đông Nam Á học (Southeast Asian Studies) đã ra đời. Đó là ngành đào tạo tiềm năng, cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu về sự hội nhập quốc tế và khu vực của các nước trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và thế giới nói chung.

 

ĐÔNG NAM Á HỌC – MỘT CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO NHIỀU TIỀM NĂNG

 

1. Đông Nam Á là một chỉnh thể văn hóa và sự cần thiết về sự ra đời của ngành Đông Nam Á học

Từ sau thế chiến thứ hai, khái niệm Đông Nam Á được xuất hiện trên bản đồ chính trị thế giới để chỉ một khu vực riêng biệt nằm ở phía Đông Nam của Châu Á và có tầm quan trọng đặc biệt về địa chính trị. Ngày nay, khái niệm Đông Nam Á được dùng để chỉ một khu vực văn hóa tộc người. Đông Nam Á ngày nay bao gồm 11 quốc gia: Brunây, Campuchia, Inđônêxia, Lào, Malayxia, Myanma,  Philippin, Singapo, Thái Lan, Đông Timo, và Việt Nam, với dân số khoảng 600 triệu người.

Việt Nam là một quốc gia có quan hệ chặt chẽ với các nước trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là một thành viên quan trọng của Hiệp hội các nước Đông Nam Á gọi tắt là ASEAN (Association of Southeast Asian Nations).

Lưu sinh viên Lào - từ trái qua phải Phetphasouth - thứ 2, Khanthaly - thứ 5 và Mina - thứ 6

tại Lễ hội Văn hóa Đông Phương 2015

Cộng đồng kinh tế AEC ra đời trở thành một trong ba trụ cột của cộng đồng ASEAN, cùng với cộng đồng Chính trị – An ninh và cộng đồng Văn hóa – Xã hội. Sự tương tác và phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước ASEAN là nền tảng vững chắc cho sự tồn tại của tổ chức kinh tế này. Một trong những yếu tố đảm bảo cho sự phát triển vững chắc của tổ chức này đó là việc tổ chức đào tạo nguồn nhân lực có đủ trình độ, sự hiểu biết địa lý, lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội,  ngôn ngữ, … của các nước trong khu vực Đông Nam Á; xây dựng các giềng mối quan hệ với các tổ chức trong và ngoài khu vực.

 

Hội nhập là thước đo sự thành công của các nước trong khu vực, chính vì sự cần thiết đó, ngành Đông Nam Á học (Southeast Asian Studies) ra đời. Đó là ngành đào tạo tiềm năng, cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu về sự hội nhập quốc tế và khu vực của các nước trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và thế giới nói chung.

2. Ngành này học cái gì?

Hiện nay, Đông Nam Á học là một ngành học quan trọng, có vị trí tiên phong trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho các tổ chức trong khối ASEAN.

Đây là ngành học đào tạo những sinh viên có kiến thức về khoa học xã hội nhân văn nói chung như địa lý, lịch sử hình thành và phát triển khu vực Đông Nam Á; kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hóa khu vực Đông Nam Á; tôn giáo, lối sống và bản sắc dân tộc của các quốc gia Đông Nam Á; mối bang giao giữa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á… và nắm vững các phương pháp nghiên cứu định tính, định lượng và phương pháp nghiên cứu thực địa để nhận diện, phân tích các hiện tượng văn hóa, chính trị, kinh tế… ở khu vực Đông Nam Á.

Sinh viên học ngành Đông Nam Á sẽ được trang bị hai ngoại ngữ căn bản: một ngoại ngữ quốc tế (tiếng Anh hoặc Pháp, Hoa, Nhật, Hàn) và một ngôn ngữ khu vực (tự chọn tiếng Melayu của Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapore; hoặc tiếng Thái Lan, Khmer, Lào) cùng với khả năng sử dụng thành thạo công nghệ thông tin.

Chuyên ngành Đông Nam Á học chú trọng việc đào tạo các kỹ năng cứng (vận dụng kiến thức chuyên môn để nhận định, đánh giá tình hình các quốc gia Đông Nam Á) và rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên để giúp các em thích nghi và giải quyết công việc một cách hiệu quả.

Mục tiêu cụ thể là đào tạo sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Đông Nam Á học có khả năng thích ứng cao với các công việc, tự tin làm việc trong các lĩnh vực văn hóa, kinh tế – xã hội, du lịch, ngoại giao, giáo dục, tư vấn… tại các tổ chức trong nước, trong khu vực và trên thế giới.

3. Chương trình đào tạo

Bao gồm 4 khối kiến thức căn bản: (kỹ năng cứng)

- Kiến thức đại cương: Triết học; Kinh tế học đại cương; Pháp luật đại cương; Quản trị học; Tin học; Tiếng Anh;…

- Kiến thức cơ sở ngành: Nhân học đại cương; Đại cương văn hóa Việt Nam; Lịch sử văn minh thế giới.

- Kiến thức chuyên ngành: Nhập môn Đông Nam Á học; Địa lý các nước Đông Nam Á; Kinh tế các nước Đông Nam Á; Quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á; Lịch sử Đông Nam Á; Thể chế chính trị ở các nước Đông Nam Á; Các tộc người ở Đông Nam Á; Phương pháp nghiên cứu thực địa; Nghi thức ngoại giao quốc tế…

- Nghiệp vụ: kỹ năng thực hành về quan hệ quốc tế, kỹ năng giao tiếp, nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch, thiết kế điều hành tour, nghiệp vụ hành chính văn phòng quốc tế, biên tập các chương trình văn hóa, thời sự…

Bên cạnh đó, sinh viên còn được đi thực tập (rèn luyện kỹ năng mềm), được học với các giáo viên bản ngữ (nước ngoài) để rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ, học tập và trao dồi kinh nghiệm tại các tổ chức hợp tác liên khu vực.

4. Cơ hội việc làm

Sinh viên ngành Đông Nam Á sau khi tốt nghiệp sẽ có cơ hội được làm việc và hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực văn hóa, quan hệ quốc tế tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

ThS. Trần Thị Quỳnh Lưu