Sinh viên nước ngoài đang học tập/ nghiên cứu tại BVU:

 

 

1. Họ và tên: Khanthaly Soukvongsa     

Ngày tháng năm sinh: 16/2/1995  

Quốc tịch: Lào         

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh - Khoa Kinh tế

 

2. Họ và tên: Bounmy Thepkaisone ( đã về nước)

Ngày tháng năm sinh: 5/6/1995    

Quốc tịch: Lào         

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh - Khoa Kinh tế

 

3. Họ và tên: Mina Volavong       

Ngày tháng năm sinh: 9/9/1995    

Quốc tịch: Lào         

Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh - Khoa Kinh tế

 

4. Họ và tên: Phetpasot Chalonsouk      

Ngành tháng năm sinh: 21/6/1996           

Quốc tịch: Lào         

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh - Khoa Kinh tế

 

5. Họ và tên: Dieuwertje Keizer  ( đã về nước)

Ngày tháng năm sinh: 9/10/1992  

Quốc tịch: Hà Lan   

Nghiên cứu sinh về môi trường – Khoa Hóa          

 

 

6. Họ và tên: Vivian Toemen ( đã về nước)                   

Ngày tháng năm sinh: 11/10/1993           

Quốc tịch: Hà Lan   

Nghiên cứu sinh về môi trường- Khoa Hóa

 

 

User Analysis

  • User trực tuyến : 0

  • Số lượt truy cập: 1825