CÁC GIẢNG VIÊN CHÍNH CỦA KHOA

 

1. Họ và tên: LÊ QUỐC LỢI

Ngày tháng năm sinh: 20/11/1983

Chuyên môn: Thạc Sỹ Nghiên Cứu Phát Triển Quốc Tế

Hiện đang làm Nghiên cứu sinh tại Mỹ 

Giảng dạy:

- International Negotiation ( Đàm Phán Thương Mại).

- Business English (Tiếng Anh Thương Mại).

- English Phonetics and Phonology (Ngữ Âm - Âm Vị Học Tiếng Anh).

Webpage: (đang cập nhật)

 

 

2. Họ và tên: NGUYỄN THỊ CẨM VÂN

Ngày tháng năm sinh: 06/01/1985

Chuyên môn: Thạc Sỹ Châu Á Học

Giảng dạy:

- Speaking 2 (Môn nói)

- Listening 2 (Môn Nghe)

Webpage: http://bvu.edu.vn/web/vanntc                                              

 

 

 

 

CÁC GIẢNG VIÊN TÌNH NGUYỆN GIẢNG DẠY TẠI BVU:

 

Họ và tên: SONG GWANG HO 

Ngày tháng năm sinh: 30/01/1989

Quốc tịch: Hàn Quốc 

Giảng dạy Tiếng Hàn

 
 

Họ và tên: KIM CHI YO 

Ngày tháng năm sinh: 16/11/1987

Quốc tịch: Hàn Quốc 

Giảng dạy Tiếng Hàn

 
 

Họ và tên: TASO YUKI 

Ngày tháng năm sinh: 02/10/1984

Quốc tịch: Nhật Bản  

Giảng dạy Tiếng Nhật

 
 

Họ và tên: FUJIMOTO SHINGO

Ngày tháng năm sinh: 05/11/1951

Quốc tịch: Nhật Bản

Giảng dạy Tiếng Nhật

 

Họ và tên: AURIOL SELINA ENGEL (đã về nước)

Ngày tháng năm sinh: 11/2/1951

Quốc tịch: Nam Phi  

Giảng dạy Tiếng Anh

 

Họ và tên: GERALD CLIVE ENGEL (đã về nước)

Ngày tháng năm sinh: 29/09/1948

Quốc tịch: Nam Phi  

Giảng dạy Tiếng Anh                           

 

Họ và tên: MATSUYAMA JUNYA  (đã về nước)

Ngày tháng năm sinh: 11/9/1986

Quốc tịch: Nhật Bản           

Giảng dạy tiếng Nhật

                          

 
   

Họ và tên: SUGIE TORAH (đã về nước)

Ngày tháng năm sinh: 15/05/1988

Quốc tịch: Nhật Bản

Giảng dạy tiếng Nhật

                          

 

Họ và tên: LUCY ROWLATT MARRIS (đã về nước)

Ngày tháng năm sinh: 22/02/1965

Quốc tịch: Anh

Giảng dạy Tiếng Anh

 

Họ và tên: HUH MAN WOONG (đã về nước)

Ngày tháng năm sinh: 19/10/1955

Quốc tịch: Hàn Quốc          

Giảng dạy Tiếng Hàn

 

User Analysis

  • User trực tuyến : 0

  • Số lượt truy cập: 2085