Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Phụ trách khoa
TS. Nguyễn Thị Chim Lang

 

Trưởng khoa
ThS. Nguyễn Thị Xuân Liên

Phó trưởng khoa
ThS. Lê Quốc Lợi

 

Phó trưởng Khoa
ThS. Nguyễn Thị Cẩm Vân

Chuyên viên
Trần Thị Minh Tuyền

DANH SÁCH CÁC CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

STT Họ tên Chức danh Email
1 TS. Nguyễn Thị Chim Lang Phụ trách Khoa  
2 ThS. Nguyễn Thị Xuân Liên Trưởng Khoa  
3 ThS. Lê Quốc Lợi Phó trưởng Khoa lequocloi@gmail.com
4 ThS. Nguyễn Thị Cẩm Vân Phó Trưởng Khoa camvan.bvu@gmail.com
5 Cô Trần Thị Minh Tuyền Chuyên viên ttminh.tuyen4@gmail.com

User Analysis

  • User trực tuyến : 0

  • Số lượt truy cập: 1202