Ngành Ngôn Ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

1. Giới thiệu chung
Chương trình đào tạo chuyên ngành Tiếng Anh thương mại giúp sinh viên nắm vững kiến thức nền tảng về ngôn ngữ, lý thuyết tiếng và thực hành tiếng, văn hóa, văn minh và văn học Anh, Mỹ. Bên cạnh đó, chương trình còn cung cấp những kiến thức và kỹ năng nền trong các lĩnh vực kinh tế thương mại gắn kết chặt chẽ với những yêu cầu tuyển dụng khắt khe của các vị trí làm việc trong tương lai để sinh viên có thể đáp ứng một cách tốt nhất trong môi trường làm việc hiện đại, năng động trong thời kỳ quốc tế hoá hiện nay. 
Ngoài ra, các hoạt động hỗ trợ học tập sôi nổi, vui nhộn, và hữu ích giúp sinh viên học hỏi và trau dồi các kỹ năng mềm cực kỳ cần thiết cho công việc cũng như cuộc sống sau này như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phân tích, kỹ giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy... được Khoa thường xuyên tổ chức để tạo môi trường học tập  tích cực cho sinh viên.

2. Hệ đào tạo
Hiện nay Khoa đang đào tạo ngành Ngôn Ngữ Anh, chuyên ngành tiếng Anh thương mại với các hệ đào tạo sau:
 Đại học
 Cao đẳng
 Văn bằng 2
 Liên thông từ cao đẳng lên đại học

3. Cơ hội nghề nghiệp
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm ở nhiều vị trí trong các doanh nghiệp trong và ngoài nước như nhân viên biên dịch, nhân viên phiên dịch, nhân viên văn phòng (nhân sự, hành chính, kinh doanh, dịch vụ), trợ lý giám đốc, nhân viên chăm sóc khách hàng.

4. Chuẩn đầu ra
Sau khi hoàn thành khoá học, sinh viên đạt được:
* Kiến thức chung:
 Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, học tập nâng cao trình độ chuyên ngành.
 Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về giáo dục quốc phòng-an ninh, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
 Có hiểu biết cơ bản và thích ứng với thực trạng và xu hướng thay đổi của tình hình kinh tế- xã hội trong nước và thế giới.
* Kiến thức bổ trợ:
 Có chứng chỉ ngoại ngữ 2 (tiếng Pháp/Trung/Nhật/Hàn)
 Có chứng chỉ tin học quốc gia trình độ B.
* Kiến thức chuyên ngành: 
  Có kiến thức sâu rộng về ngôn ngữ, văn hóa, và xã hội Anh-Mỹ làm nền tảng phát triển kỹ năng sử dụng tiếng Anh.
  Có kiến thức về các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, và du lịch giúp sinh viên nhanh chóng hội nhập vào nền kinh tế hiện đại.
  Có kiến thức nghiệp vụ cần thiết để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn như kinh doanh thương mại, biên phiên dịch, du lịch.
* Kỹ năng: 
  Nắm vững các kỹ năng nói, nghe, viết và đọc hiểu tiếng Anh để có thể giao tiếp thành thạo và làm việc trong các môi trường trong đó tiếng Anh được sử dụng thường xuyên.
  Nắm được các kỹ năng nghiệp vụ cơ bản trong lĩnh vực thương mại như soạn thảo văn bản thương mại, giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh, biên dịch, phiên dịch, hoặc trong lĩnh vực du lịch như nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ lưu trú, nghiệp vụ buồng phòng, nghiệp vụ nhà hàng.
  Phát triển các kỹ năng mềm cần thiết cho công việc như giao tiếp, thuyết trình, làm việc theo nhóm, tư duy phản biện, lập luận, giải quyết vấn đề.
  Có khả năng tự nghiên cứu, làm việc độc lập, biết phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyên môn và đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.
* Thái độ:
  Có ý thức cộng đồng, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nội quy cơ quan, doanh nghiệp,
  Yêu nghề, có tinh thần cầu tiến, nhiệt tình trong công việc, tích cực học tập nâng cao trình độ; sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp; tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực.