Ngành Ngôn Ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh du lịch

1. Giới thiệu chung

Chương trình đào tạo chuyên ngành Tiếng Anh du lịch của Khoa gắn kết chặt chẽ với yêu cầu của các vị trí công việc sau khi sinh viên tốt nghiệp ra trường. Nét nổi bật trong chương trình đào tạo của chuyên ngành này là sự kết hợp hài hòa giữa việc trang bị kiến thức và kỹ năng về ngôn ngữ, lý thuyết tiếng và thực hành tiếng, văn hóa, văn minh và văn học Anh, Mỹ và những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để làm việc trong lĩnh vực du lịch. 
Với một ngành khá đặc thù là phục vụ con người cho nên ngoài việc được trang bị kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, sinh viên còn được trang bị các kỹ năng mềm hỗ trợ nghề nghiệp sau này như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phân tích, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tự học và nghiên cứu...  để giúp sinh viên luôn chủ động và làm việc hiệu quả sau khi tốt nghiệp. Với chuyên ngành Tiếng Anh du lịch, sinh viên sẽ có môi trường thực tập hữu ích tại thành phố biển Vũng Tàu và có thể làm các công việc bán thời gian trong ngành du lịch nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm cho công việc sau này.

2. Hệ đào tạo

Hiện nay Khoa đang đào tạo ngành Ngôn Ngữ Anh, chuyên ngành tiếng Anh du lịch với các hệ đào tạo sau:
 -Đại học
 -Cao đẳng

 3. Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở nhiều vị trí khác nhau trong lĩnh vực du lịch nhân viên lễ tân, nhân viên tiền sảnh, hướng dẫn viên du lịch, thiết kế và điều hành tour du lịch, quảng bá du lịch...

4. Chuẩn đầu ra

Sau khi hoàn thành khoá học, sinh viên đạt được:
* Kiến thức chung:
-Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
-Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, học tập nâng cao trình độ chuyên ngành.
-Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về giáo dục quốc phòng-an ninh, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
-Có hiểu biết cơ bản và thích ứng với thực trạng và xu hướng thay đổi của tình hình kinh tế- xã hội trong nước và thế giới.
* Kiến thức bổ trợ:
-Có chứng chỉ ngoại ngữ 2 (tiếng Pháp/Trung/Nhật/Hàn)
-Có chứng chỉ tin học quốc gia trình độ B.
* Kiến thức chuyên ngành: 
-Có kiến thức sâu rộng về ngôn ngữ, văn hóa, và xã hội Anh-Mỹ làm nền tảng phát triển kỹ năng sử dụng tiếng Anh.
-Có kiến thức về các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, và du lịch giúp sinh viên nhanh chóng hội nhập vào nền kinh tế hiện đại.
-Có kiến thức nghiệp vụ cần thiết để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn như kinh doanh thương mại, biên phiên dịch, du lịch.
* Kỹ năng: 
-Nắm vững các kỹ năng nói, nghe, viết và đọc hiểu tiếng Anh để có thể giao tiếp thành thạo và làm việc trong các môi trường trong đó tiếng Anh được sử dụng thường xuyên.
-Nắm được các kỹ năng nghiệp vụ cơ bản trong lĩnh vực thương mại như soạn thảo văn bản thương mại, giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh, biên dịch, phiên dịch và trong lĩnh vực du lịch như nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ lưu trú, nghiệp vụ buồng phòng, nghiệp vụ nhà hàng.
-Phát triển các kỹ năng mềm cần thiết cho công việc như giao tiếp, thuyết trình, làm việc theo nhóm, tư duy phản biện, lập luận, giải quyết vấn đề.
-Có khả năng tự nghiên cứu, làm việc độc lập, biết phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyên môn và đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.
* Thái độ:
-Có ý thức cộng đồng, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nội quy cơ quan, doanh nghiệp,
-Yêu nghề, có tinh thần cầu tiến, nhiệt tình trong công việc, tích cực học tập nâng cao trình độ; sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp; tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực.