Ngành Ngôn Ngữ Anh, chuyên ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

1. Giới thiệu chung
Chương trình đào tạo chuyên ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về ngôn ngữ, lý thuyết tiếng và thực hành tiếng, văn hóa, văn minh và văn học Anh, Mỹ. Ngoài ra, chương trình còn trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ sư phạm như tâm lý học lứa tuổi, phương pháp giảng dạy tiếng Anh, thiết kế bài giảng, quản lý lớp học và kiểm tra đánh giá. Chương trình được thiết kế theo định hướng thực hành vì vậy sinh viên có nhiều cơ hội tiếp cận với thực tế môi trường làm việc trong tương lai trong suốt quá trình học tập vì vậy sinh viên có thể tự tin trở thành những thầy cô giáo tốt mai sau. 
Hoạt động ngoại khoá là phần không thể thiếu được trong chương trình học tập tại Khoa. Với sân chơi ngoại khoá hữu ích đem lại nhiều trải nghiệm khó quên, sinh viên có cơ hội học hỏi và trau dồi những kỹ năng mềm cần thiết cho công việc tương lai như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phân tích, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng tư duy thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tuần với nhiều chủ đề gần gũi, thú vị; các hoạt động cộng đồng mang đến sự chia sẻ và yêu thương; các hoạt động thể thao, giải trí và văn nghệ vui nhộn, sôi động của của CLB Tiếng Anh BVU-ESC. 

2. Hệ đào tạo
Hiện nay, Khoa đang đào tạo ngành Ngôn Ngữ Anh, chuyên ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh ở hệ đại học.

3. Cơ hội nghề nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, trung học nghề, trung tâm ngoại ngữ, trường cao đẳng, đại học hoặc làm việc tại các đơn vị này ở các bộ phận như giáo vụ, thiết kế chương trình giảng dạy, biên soạn tài liệu giảng dạy hoặc có thể giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. 

4. Chuẩn đầu ra
Sau khi hoàn thành khoá học, sinh viên đạt được:
* Kiến thức chung:
- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, học tập nâng cao trình độ chuyên ngành.
- Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về giáo dục quốc phòng-an ninh, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
- Có hiểu biết cơ bản và thích ứng với thực trạng và xu hướng thay đổi của tình hình kinh tế- xã hội trong nước và thế giới.
* Kiến thức bổ trợ:
- Có chứng chỉ ngoại ngữ 2 (tiếng Pháp/Trung/Nhật/Hàn)
- Có chứng chỉ tin học quốc gia trình độ B.
* Kiến thức chuyên ngành: 
- Có kiến thức vững chắc về ngôn ngữ, văn hóa, và xã hội Anh-Mỹ làm nền tảng phát triển kỹ năng sử dụng tiếng Anh.
- Có kiến thức đại cương cơ bản của khối ngành khoa học xã hội và nhân văn phục vụ cho công tác giảng dạy tiếng Anh.
- Có kiến thức về phương pháp giảng dạy tiếng Anh hiện đại.
* Kỹ năng: 
- Nắm vững các kỹ năng nói, nghe, viết và đọc hiểu tiếng Anh để có thể giao tiếp thành thạo và làm việc trong các môi trường trong đó tiếng Anh được sử dụng thường xuyên.
- Có kỹ năng giảng dạy, đáp ứng được yêu cầu giảng dạy của các trường phổ thông và các đơn vị đào tạo tiếng Anh.
- Phát triển các kỹ năng mềm cần thiết cho công việc như giao tiếp, thuyết trình, làm việc theo nhóm, tư duy phản biện, lập luận, giải quyết vấn đề.
- Có khả năng tự nghiên cứu, làm việc độc lập, biết phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyên môn và đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.
* Thái độ:
- Có ý thức cộng đồng, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nội quy cơ quan, doanh nghiệp,
- Yêu nghề, có tinh thần cầu tiến, nhiệt tình trong công việc, tích cực học tập nâng cao trình độ; sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp; tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực.