Giới thiệu tổ bộ môn
Tổ bộ môn Tiếng Anh không chuyên Ngày đăng: 08/02/2016 Lượt xem: 498

Tổ bộ môn Tiếng Anh không chuyên ngữ trực thuộc Khoa Ngoại Ngữ, Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu được giao nhiệm vụ giảng dạy tiếng Anh cho toàn bộ sinh viên khối không chuyên ngữ trong trường. 

Tổ bộ môn Tiếng Anh chuyên ngữ Ngày đăng: 08/02/2016 Lượt xem: 1008

Tổ bộ môn Tiếng Anh chuyên ngữ (TACN) phụ trách các chương trình đào tạo sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh của Khoa Ngoại Ngữ. Sự lớn mạnh của bộ môn được thể hiện qua việc số lượng sinh viên chuyên ngữ trong các năm qua luôn tăng mạnh. Hiện nay, số lượng sinh viên chuyên ngữ đứng vị trí thứ 2 toàn trường.