1. Nội dung đào tạo chính quy:

Khoa Ngoại Ngữ chịu trách nhiệm giảng dạy tiếng Anh tổng quát cho sinh viên trong toàn trường và quản lý chương trình đào tạo ngành Ngôn Ngữ Anh với 3 chuyên ngành tiếng Anh thương mại, tiếng Anh du lịch và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ của Khoa với các hệ đào tạo đa dạng như thạc sĩ, đại học, cao đẳng, liên thông và văn bằng 2. 
Được xây dựng theo khung chương trình ngành Ngôn Ngữ Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tuy nhiên để chương trình của Khoa mang tính cập nhật và đáp ứng được nhu cầu nhân lực của xã hội, Khoa đã khảo sát nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại, du lịch và giáo dục để có sự gắn kết chặt chẽ với yêu cầu của các vị trí công việc sau khi sinh viên tốt nghiệp ra trường.

Chương trình được xây dựng với 4 định hướng sau:

-    Luôn được cập nhật đổi mới để đáp ứng yêu cầu tuyển dụng ngày càng cao của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
-    Được thiết kế thiên về định hướng thực hành, sinh viên có nhiều cơ hội tiếp cận thực tế môi trường làm việc trong tương lai.
-    Được thiết kế theo mô hình học tập kết hợp giữa các giờ học trên lớp và học trực tuyến. 
-    Có sân chơi ngoại khoá hữu ích đem lại nhiều trải nghiệm khó quên với sinh viên: CLB Tiếng Anh BVU-ESC sinh hoạt định kỳ hàng tuần với nhiều chủ đề gần gũi, thú vị; hoạt động cộng đồng mang đến sự chia sẻ và yêu thương; hoạt động thể thao, giải trí và văn nghệ vui nhộn, sôi động và cơ hội được rèn luyện kỹ năng mềm cần thiết cho công việc tương lai.

 

2. Ngành/chuyên ngành đào tạo:

•    Thạc sĩ: Lý luận và Phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh (Master of English Teaching Methodology) 

•    Đại học: ngành Ngôn Ngữ Anh (Bachelor of English), với 3 chuyên ngành: Tiếng Anh thương mại (Business English), Tiếng Anh du lịch (Tourism English), Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (English Language Teaching)

•    Cao đẳng: tiếng Anh (English), với 2 chuyên ngành: Tiếng Anh thương mại (Business English), Tiếng Anh du lịch (Tourism English),

•    Văn bẳng 2: ngành Ngôn Ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại (Business English)

•    Liên thông từ cao đẳng lên đại học: ngành Ngôn Ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại (Business English)

 

 

  •  
  •  
  • Khoa Ngoại Ngữ
  •