SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ

 

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ KHOA ĐIỆN VÀ ĐỊA CHỈ EMAIL LIÊN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email liên hệ

Ghi chú

1

TS Nguyễn Phan Cường

Trưởng khoa

Cuongnp@bvu.edu.vn

 

2

TS Lê Ngọc Trân

Phó khoa

Tranln@bvu.edu.vn

 

3

ThS Bùi Thị Thiên Trần Lê

Giáo vụ khoa

Lebttt@bvu.edu.vn

 

4

ThS Phạm Ngọc Hiệp

Trưởng bộ môn

Hieppn@bvu.edu.vn

Bộ môn

kỹ thuật điện

5

ThS Lê Thị Hoa

Giảng viên

Hoalt@bvu.edu.vn

6

ThS Phan Thanh Hoàng Anh

Giảng viên

Anhpth@bvu.edu.vn

7

ThS Lưu Hoàng

Trưởng bộ môn

Hoangl@bvu.edu.vn

Bộ môn kĩ thuật điện tử

8

ThS Phạm Chí Hiếu

Phó bộ

Hieupc@bvu.edu.vn

9

ThS Nguyễn Lương Thanh Tùng

Giảng viên

Tungnlt@bvu.edu.vn

10

ThS Phạm Văn Tâm

Phó bộ môn

Tampbv@bvu.edu.vn

Bộ môn tự động hóa

11

ThS Biện Văn Khuê

Giảng viên

Khuebv@bvu.edu.vn

12

ThS Châu Nguyễn Ngọc Lan

Giảng viên

Lancnn@bvu.edu.vn

13

ThS Bùi Thị Quỳnh Trang

Chuyên viên

Trangbtq@bvu.edu.vn

 

14

KS Trần Minh Tiến

Chuyên viên

Tientm@bvu.edu.vn

 

15

KS Lê Việt Thanh

Chuyên viên

Thanhlv@bvu.edu.vn