SẢN PHẨM ĐÀO TẠO KĨ SƯ ĐIỆN- ĐIỆN TỬ HƯỚNG TỚI SỰ THỎA MÃN YÊU CẦU CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG CÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI VÀ ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

Lượt xem: 645

Ngày đăng: 14/01/2016

SẢN PHẨM ĐÀO TẠO KĨ SƯ ĐIỆN- ĐIỆN TỬ HƯỚNG TỚI

SỰ THỎA MÃN YÊU CẦU CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG CÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI

VÀ ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

TS Nguyễn Phan Cường, Khoa Điện-điện tử, trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu

TÓM TẮT

Bài viết trình bày tính chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ đào tạo của khoa Điện-Điện tử trong năm năm 2011-2015 theo quan điểm thị trường. Kĩ sư ngành công nghệ kĩ thuật điện-điện tử được trang bị kiến thức và kĩ năng hướng tới sự thỏa mãn yêu cầu của của các nhà tuyển dụng trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp hiện đại và đời sống xã hội dân sinh. Bài viết trình bày khái quát nội dung, chương trình đào tạo và cách tăng cường kiến thức, kĩ năng thực tế trong sản xuất công nghiệp cho sinh viên nhằm đáp ứng vị trí kĩ thuật viên vận hành hệ thống thiết bị điện-điện tử- tự động hóa sản xuất trong các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp hiện đại. Bài viết cũng nêu lên một số kết quả thu được ban đầu theo quan điểm thị trường.

ABSTRACT

            Article presents about positive in the training task of Electronic and Electric Department in the period 2011-2015 according to economic viewpoint on the market. Electronic and Electric Technic & technological engineer are vocational training and technic skill for satisfied requirement of recruitment persons in modern industrial production area and society. Article presents overview about contents,  training programs and solutions for extend and advanced  practical knowledge skill of modern industrial production for students to aim at the target a lift operator of electronic - electric - automation systems and equipments in a modern industrial manufactures.  Article also presents some initial results about training task of Electronic and Electric Department according to economic viewpoint on the market.

1. Đặt vấn đề:
 
Khoa Điện-điện tử được thành lập 28-4-2007, trong 10 năm qua khoa có trung bình 12÷20 lớp/năm với số lượng sinh viên trung bình 350÷750 người/năm. Khoa có 18 cán bộ giảng viên cơ hữu và bán cơ hữ gồm 03 PGS TS - làm cố vấn chuyên môn, viết giáo trình và nghiên cứu khoa học, 02 TS - làm cán bộ quản lí cấp khoa và trực tiếp tham gia giảng dạy, 11 Thạc sĩ làm cán bộ quản lí cấp bộ môn và trực tiếp tham gia giảng dạy, 02 kỹ sư làm chuyên viên phòng thực hành. Khoa có ba bộ môn giảng dạy ba chuyên ngành gồm Điện công nghiệp và dân dụng, Điện tử công nghiệp, Điều khiển và tự động hóa.

H1. Từ trái sang: PGS TS Hoàng Đình Chiến, PGS TS Lê Nguyên Minh,

TS Nguyễn Phan Cường, PGS TS Nguyễn Lân Tráng.

Là một trường tư thục địa phương, ngoài sứ mệnh giáo dục, trường đại học Bà rịa-Vũng tàu còn mang tính chất của một đơn vị kinh tế tự sản xuất tự kinh doanh do đó sản phẩm đào tạo luôn chịu tác động không nhỏ của cơ chế thị trường. Hiểu được điều đó, khoa Điện - điện tử xác định sản phẩm đào tạo của khoa phải hướng tới mục tiêu thỏa mãn yêu cầu của các nhà tuyển dụng trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp hiện đại đồng thời đáp ứng được các yêu cầu phổ thông trong đời sống xã hội dân sinh về công nghệ kĩ thuật điện - điện tử (CNKTDDT).

H2. Cán bộ giảng viên, chuyên viên khoa Điện-điện tử

Khoa Điện-điện tử cũng rất quan tâm đến các nhà tuyển dụng thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp hiện đại, họ chính là các thượng đế gián tiếp nhưng mang tính quyết định đối với sản phẩm đào tạo của nhà trường. Họ là người trả tiền cho kĩ năng lao động kĩ thuật của nhân lực lao động bậc đại học do nhà trường đào tạo. Họ cần tuyển dụng những kĩ sư đủ năng lực chuyên môn đáp ứng được vị trí kĩ thuật viên vận hành kĩ thuật, bảo trì và bảo dưỡng, có khả năng phán đoán và khắc phục sự cố xảy ra trong hệ thống, thiết bị công cụ sản xuất hiện đại thuộc lĩnh vực điện-điện tử-cơ khí-tự động hóa sản xuất trong nhà máy, xí nghiệp của họ.

Nhận thức được mong muốn và yêu cầu từ người học và các nhà tuyển dụng, từ khi thành lập, khoa Điện - điện tử đã hướng hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của mình vào việc xây dựng và thực hiện một chương trình đào tạo thích hợp nhất trong hoàn cảnh thực tế của nhà trường hiện nay sao cho kĩ sư ra trường có đủ kiến thức và kĩ năng kĩ thuật thỏa mãn hai yêu cầu chính:

1/ Thực hiện và làm chủ các công việc về Vận hành, Bảo trì, Bảo dưỡng, Phán đoán và Khắc phục sự cố trong hệ thống, thiết bị kĩ thuật điện-điện tử-tự động hóa sản xuất trong các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp hiện đại.

2/ Đáp ứng các yêu cầu kiến thức và kĩ năng ứng dụng công nghệ kĩ thuật điện-điện tử-điều khiển phục vụ đời sống xã hội dân sinh. 

Bài viết trình bày định hướng và một số công việc khoa Điện-điện tử đã triển khai trong năm năm 2011-2015 đào tạo kĩ thỏa mãn yêu cầu thứ nhất: Từng bước hoàn thiện mô hình kĩ sư đảm nhiệm vị trí "Kĩ thuật viên vận hành" hệ thống, thiết bị kĩ thuật điện-điện tử-tự động hóa sản xuất trong các nhà máy, xí nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp hiện đại.

           2. Nội dung.

2.1 Yêu cầu tuyển dụng của các nhà máy, xí nghiệp sản xuất công nghiệp hiện đại.

Một nhà máy, xí nghiệp công nghiệp hiện đại ngày nay thường tuyển dụng nhân lực lạo động bậc đại học cho vị trí "Kĩ thuật viên vận hành". Vị trí này đòi hỏi nhân lực lao động phải có hai mảng kiến thức và kĩ năng chính gồm: Kiến thức, kĩ năng kĩ thuật chuyên nghiệp để vận hành và làm chủ việc vận hành theo qui trình, nguyên tắc kĩ thuật và công nghệ đã xác định đối với các hệ thống, thiết bị điện-điện tử-tự động hóa sản xuất hiện đại được trang bị trong nhà máy, xí nghiệp công nghiệp. Có kĩ năng thực hiện các qui trình bảo trì và bảo dưỡng định kì, phán đoán và khắc phục sự cố hư hỏng có thể xảy ra trong các hệ thống, thiết bị điện-điện tử-tự động hóa sản xuất.

2.2 Xây dựng chương trình đào tạo theo hướng thỏa mãn yêu cầu của các nhà tuyển dụng thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp hiện đại.

Để đáp ứng yêu cầu của các nhà tuyển dụng thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp hiện đại ba chương trình đào tạo chuyên ngành của khoa đang từng bước được xây dựng theo quan điểm thị trường, bám sát thực tế sản xuất công nghiệp hiện đại và yêu cầu của đời sống xã hội. Thời lượng chương trình từ 132÷135 tín chỉ nhưng đảm bảo đủ nội dung cần thiết nhất về kiến thức và kĩ năng kĩ thuật đáp ứng được yêu cầu của vị trí kĩ thuật viên vận hành hệ thống, thiết bị điện-điện tử-tự động hóa sản xuất trong các nhà máy, xí nghiệp sản xuất công nghiệp hiện đại cũng như đủ kiến thức và kĩ năng ứng dụng công nghệ kĩ thuật điện-điện tử-điều khiển phục vụ đời sống xã hội dân sinh, cụ thể:

1/ Mảng kiến thức cơ bản, ngoại ngữ, tin học bao gồm các môn học về Toán, Tin học, Ngoại nhữ (tiếng Anh) với tổng thời lượng 25/132 tín chỉ, chiếm <~19 % được chọn lọc đủ nội dung phù hợp với yêu cầu về kiến thức toán cơ bản, ngoại ngữ, tin học chuẩn của một kĩ sư thực hành.

2/ Mảng kiến thức cơ sở thời lượng 42/132 tín chỉ, chiếm <~32 % trong đó thời lượng thực hành 06 tín chỉ bằng 270 tiết đủ trang bị kĩ năng ứng dụng về vận hành kĩ thuật, bảo trì, bảo dưỡng, thiết kế chế tạo và lắp đặt qui mô nhỏ đối với các thiết bị điện-điện tử-điều khiển.

3/ Mảng kiến thức cơ sở có thời lượng 14/132 tín chỉ, chiếm <~11 %, ngoài việc trang bị hiểu biết nền tảng trước kiến thức và kĩ năng chuyên ngành mảng kiến thức này còn được cập nhật nội dung thực tế sản xuất, cho sinh viên sớm tiếp cận, làm việc tại các nhà máy xí nghiệp công nghiệp hiện đại để sinh viên bắt đầu làm quen, bổ xung kiến thức kĩ năng nghề nghiệp trong thực tế sản xuất.

H3. Thạc sĩ Nguyễn Văn Đác - Huy chương đồng sáng tạo khoa học và công nghệ thế giới năm 2013, chuyên gia hàng đầu về Tự động hóa sản xuất của tập đoàn dầu khí quốc gia Việt nam đang hướng dẫn sinh viên DH08TD thực tập về hệ thống điều khiển và điều khiển giám sát trạm thử bơm ngầm trong công nghệ ép vỉa dầu.

4/ Mảng kiến thức chuyên ngành có thời lượng trung bình 27/132 tín chỉ, chiếm <~22 %, trong đó thời lượng thực hành là 04 tín chỉ bằng 180 tiết. Kiến thức chuyên ngành được chọn lọc từ thực tế sản xuất công nghiệp hiện đại để người học đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng và sử dụng nhân lực của các ngành sản xuất công nghiệp tiêu biểu như Dầu, Khí, Điện, Đạm, Nhựa & Hóa chất, Xi măng, Sắt thép ... Chương trình đi sâu trang bị bốn mảng kiến thức và kĩ năng chính của một "Kĩ thuật viên vận hành " hệ thống và thiết bị điện -điện tử-tự động hóa sản xuất trong các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp hiện đại là:

-Sử dụng các phần mềm điều khiển và điều khiển giám sát đang được ứng dụng phổ biến nhất trong các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp hiện đại.

-Vận hành tự động các qui trình công nghệ trong sản xuất.

-Thực hiện qui trình hiệu chuẩn và hiệu chỉnh, bảo dưỡng định kì thiết bị.

-Kĩ năng sử dụng các phần mềm ứng dụng phán đoán hư hỏng và khắc phục sự cố. 

H4. Ngài Chairman Wong, Chao Tung và Ban lãnh đạo công ty thép CSVC tới thăm

trường Đại học Bà rịa-Vũng tàu và xây dựng mối kiên kết trong đào tạo sinh viên. 

Để tăng cường sự gắn bó với sản xuất, khoa tạo điều kiện để sinh viên vừa học tập vừa nghiên cứu khoa học trong thực tế sản xuất công nghiệp hiện đại. Tai đây sinh viên được tiếp cận và trực tiếp làm việc trong các dây chuyền sản xuất, được các chuyên gia hướng dẫn chuyên môn nên học hỏi được kinh nghiệm, kĩ năng xử lí kĩ thuật trong vận hành sản xuất tại nhà máy, xí nghiệp công nghiệp.

5/ Mảng thực tập, có thời lượng 09 tín chỉ bằng 405 tiết gồm ba học phần thực tập cơ sở, chuyên ngành và sản xuất. Nội dung thực tập cơ sở trang bị kiến thức về đọc và thiết kế tài liệu kĩ thuật công nghệ. Nội dung thực tập chuyên ngành và sản xuất sẽ thực hiện tại các nhà máy xí nghiệp công nghiệp hiện đại. Đề tài thực tập chuyên ngành và sản xuất lấy từ thực tế sản xuất được kết hợp làm đề tài cho học phần đồ án môn học 2, nghiên cứu khoa học và phát triển thành đồ án tốt nghiệp. Các cơ sở sản xuất công nghiệp thực tập điển hình là Xưởng Tự động hóa sản xuất và Xưởng điện tử thuộc Xí nghiệp liên doanh Việt-Nga Viêtsovpetro, Công ty sản xuất nhiên liệu sinh học Phương đông, Công ty thép CSVC, Trung tâm đào tạo của nhà sản xuất Siemens, Nhà máy điện Bà rịa … 

H5. Sinh viên lớp DH09DD thực tập chuyên ngành và nghiên cứu khoa học tại nhà máy nhiên liệu sinh học Phương đông

2.3 Xây dựng và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ thiết thực cho việc nâng cao chất lượng chương trình đào tạo.

Khoa định hướng các đề tài thực tập chuyên ngành, thực tập sản xuất, nghiên cứu khoa học, đồ án môn học 2 và đồ án tốt nghiệp xây dựng từ thực tế sản xuất, nội dung được phân bước, sau mỗi bước, năm nội dung hoàn thiện dần, đủ khối lượng kiến thức một cho đồ án tốt nghiệp kĩ sư. Năm học 2014-2015 khoa đã thử nghiệm đưa sinh viên năm thứ ba vừa học vừa làm việc thực tế tại công ty thép CSVC để thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học kết hợp thực tập chuyên ngành.


H6. Lãnh đạo nhà trường chụp ảnh kỉ niệm với sinh viên lớp DH09DD tham gia hội nghị khoa học sinh viên lần thứ 1. 

2.4 Một số kết quả ban đầu.

           Dù còn trong giai đoạn tìm hiểu xây dựng và phát triển, còn nhiều nội dung cần tiếp tục hoàn thiện nhưng khoa Điện-điện tử đã có một số kết quả ban đầu trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo. Kĩ sư đào tạo theo mô hình kĩ thuật viên vận hành đã được các nhà tuyển dụng trong sản xuất công nghiệp hiện đại tiếp nhận và đào tạo làm cán bộ nòng cốt, một số sinh viên đang học tập trong nhà trường, sau thời gian thực tập chuyên ngành cũng được các nhà máy lớn sẵn sàng tiếp nhận điển hình như:

-Kĩ sư Phạm Thế Biên, cựu sinh viên lớp DH07DT, khóa 2007-2011, trúng tuyển và được công ty CSVC đưa sang Nhật bản đào tạo, hiện nay đang đảm nhiệm chức trách đội trưởng kĩ thuật của dây chuyền Tẩy rửa và Cán thép - dây chuyền lớn nhất của công ty thép CSVC có vốn đầu tư 1,4 tỷ USD thuộc liên doanh Đài Loan-Nipon Nhật bản.

 

H7. Kĩ sư Phạm Thế Biên (đứng thứ 3 trái sang) và ông P.P.Tseng (đứng thứ 3 phải sang) Giám đốc vận hành và bảo trì đang hướng dẫn Hiệu trưởng - TS nguyễn Thị Chim Lang tham quan các dây chuyền sản xuất của CSVC

-Kĩ sư Dương Đăng Lưu, cựu sinh viên lớp DH07DT, khóa 2007-2011, trúng tuyển và được công ty Air-Water đưa sang Nhật bản đào tạo, hiện đang là chuyên gia kĩ thuật của công ty Air-Water Nhật bản.

H8. Kĩ sư Dương Đăng Lưu, cựu sinh viên lớp DH07DT, khóa 2007-2011.

-Kĩ sư Phạm Kim Tuyến, cựu sinh viên lớp DH08TD, khóa 2008-2012, trúng tuyển và được Nhà máy điện Phú mĩ đưa sang Nhật bản đào tạo, hiện đang là chuyên gia kĩ thuật của nhà máy.

H9. Kĩ sư Phạm Kim Tuyến, cựu sinh viên lớp DH08TD, khóa 2008-2012.

-Ba sinh viên năm thứ ba Đỗ Thế Huy, Phạm Anh Tài, Nguyễn Văn Phú lớp DH12TD vừa học tập vừa làm việc kết hợp thực tập chuyên ngành và nghiên cứu khoa học tại công ty thép CSVC đã được lãnh đạo của công ty CSVC đánh giá cao, sẵn sàng nhận về làm việc sau khi tốt nghiệp. Trong thư trả lời Hiệu trưởng - TS Nguyễn Thị Chim Lang, ông Li Chen Wei - Giám đốc nhân sự của công ty thép CSVC đã viết: 

Thank you for your kindly email and sorry for my late reply.

We already got official letter by paper from Ms. Lang, the Rector of Ba Ria - Vung Tau University. Your students have professional knowledge, good technical skill and high learning ability. We also appreciate their contribution and expect them to join our company after they graduated. Hope we could keep closely relationship and cooperation for long time.

Have a nice working day!

                                                                                  Best Regards

                                                                                  Li Chen-Wei (Mr.)李振維

                                                                                  General Manager處長

                                                                                  Human Resources Department (M1)人力資源處

                                                                                 China Steel Sumikin Vietnam Joint Stock Company (CSVC)

                                                                                 中鋼住金越南公司

H10. Sinh viên Đỗ Thế Huy, lớp trưởng lớp DH12TD 

3. Kết luận

Ngành CNKTDDT trường ĐHBRVT tuy còn non trẻ nhưng đã và đang phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đào tạo một cách chủ động, tích cực và sáng tạo theo quan điểm thị trường. Với chương trình đào tạo tiên tiến, sát thực, thỏa mãn yêu cầu của các nhà tuyển dụng trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp hiện đại và đời sống xã hội, kĩ sư ngành CNKTDDT trường ĐHBRVT ra trường sẽ được trang bị đủ kiến thức, kĩ năng vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, phán đoán và khắc phục sự cố có thể xảy ra trong các hệ thống, thiết bị điện-điện tử-tự động hóa sản xuất công nghiệp hiện đại cũng như đủ kiến thức và kĩ năng ứng dụng công nghệ kĩ thuật điện-điện tử-điều khiển phục vụ đời sống xã hội dân sinh. Với những kết quả đào tạo ban đầu, khoa Điện-điện tử đã góp phần tích cực và thiết thực cho sự bền vững thương hiệu trường đại học Bà rịa-Vũng tàu trong tỉnh và trên cả nước. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1/ Khung chương trình niên giám 2012, 2013, 2014, 2015.

2/ Tư liệu lưu trữ về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của khoa Điện-điên tử. 


User Analysis

  • User trực tuyến : 0

  • Số lượt truy cập: 12752