GIỚI THIỆU CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐƯỢC ĐÀO TẠO BỞI KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Lượt xem: 5293

Ngày đăng: 26/08/2015

GIỚI THIỆU CÁC CHUYÊN NGÀNH 
8-2015

1.    CHUYÊN NGÀNH KĨ THUẬT ĐIỆN
    
1.1 Nội dung đào tạo chính.
     Ngoài nội dung kiến thức cơ bản và cơ sở ngành về kĩ thuật điện và điện tử nói chung, sinh viên được đào tạo chuyên sâu về: 
-Nguyên lí, hệ thống và thiết bị phát điện, truyền dẫn, cung cấp và điều khiển điện trong công nghiệp và dân dụng. 
-Thiết kế, thi công lắp đặt và vận hành thệ thống thiết bị điện trong công nghiệp và dân dụng. 
-Bảo trì kĩ thuật các hệ thống và thiết bị điện trong công nghiệp và dân dụng.
1.2 Cơ hội việc làm
  Cơ hội việc làm là rất lớn do hệ thống và thiết bị điện và điều khiển là hạ tầng cơ sở của tất cả các nhà máy xí nghiệp công nghiệp và đời sống dân sinh.

2.    CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
    
2.1 Nội dung đào tạo chính.
    Ngoài nội dung kiến thức cơ bản và cơ sở ngành về kĩ thuật điện và điện tử nói chung, sinh viên được đào tạo chuyên sâu về: 
-Nguyên lí, hệ thống và thiết bị điện tử và điều khiển trong công nghiệp và dân dụng. 

-Thiết kế, thi công lắp đặt và vận hành thệ thống thiết bị điện tử và điều khiển trong công nghiệp và dân dụng. 
-Bảo trì kĩ thuật các hệ thống và thiết bị điện tử và điều khiển trong công nghiệp và dân dụng.
2.2 Cơ hội việc làm
  Cơ hội việc làm là rất lớn do hệ thống và thiết bị điện tử và điều khiển là hạ tầng cơ sở của tất cả các nhà máy xí nghiệp công nghiệp và đời sống dân sinh.

3.    CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
    
3.1 Nội dung đào tạo chính.

     Ngoài nội dung kiến thức cơ bản và cơ sở ngành về kĩ thuật điện và điện tử nói chung, sinh viên được đào tạo chuyên sâu về: 
-Nguyên lí, hệ thống phần mềm và phần cứng thiết bị điều khiển trong công nghiệp và dân dụng.

-Thiết kế, thi công lắp đặt và vận hành thệ thống phần mềm và phần cứng thiết bị điều khiển trong công nghiệp và dân dụng. 
-Bảo trì kĩ thuật các hệ thống phần mềm và phần cứng thiết bị điều khiển trong công nghiệp và dân dụng.
3.2 Cơ hội việc làm
  Cơ hội việc làm là rất lớn do hệ thống phần mềm và phần cứng thiết bị điều khiển là công cụ hiện đại của tất cả các dây chuyền sản xuất trong nhà máy xí nghiệp công nghiệp và đời sống dân sinh.

4.    CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LẠNH

4.1 Nội dung đào tạo chính.
    Ngoài nội dung kiến thức cơ bản và cơ sở ngành về kĩ thuật điện và điện tử nói chung, sinh viên được đào tạo chuyên sâu về: 
-Nguyên lí, hệ thống và thiết bị điện lạnh và điều khiển trong công nghiệp và dân dụng. 
-Thiết kế, thi công lắp đặt và vận hành thệ thống và thiết bị điện lạnh và điều khiển trong công nghiệp và dân dụng. 
-Bảo trì kĩ thuật các hệ thống và thiết bị điện lạnh và điều khiển trong công nghiệp và dân dụng.
4.2 Cơ hội việc làm
  Cơ hội việc làm là rất lớn do hệ thống và thiết bị điện lạnh và điều khiển là công cụ tạo môi trường làm việc không thể thiếu trong tất cả các nhà máy xí nghiệp công nghiệp và đời sống dân sinh.

5.    CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN TÀU THỦY
    
5.1 Nội dung đào tạo chính.
     Ngoài nội dung kiến thức cơ bản và cơ sở ngành về kĩ thuật điện và điện tử nói chung, sinh viên được đào tạo chuyên sâu về: 
-Nguyên lí, hệ thống và thiết bị điện - điện tử - điện lạnh - điều khiển và thông tin liên lạc ... được trang bị trên tàu thủy. 
-Thiết kế, thi công lắp đặt và vận hành thệ thống và thiết bị điện - điện tử - điện lạnh - điều khiển và thông tin liên lạc ... được trang bị trên tàu thủy. 
-Bảo trì kĩ thuật các hệ thống và thiết bị điện - điện tử - điện lạnh - điều khiển và thông tin liên lạc ... được trang bị trên tàu thủy. 
5.2 Cơ hội việc làm
Cơ hội việc làm là rất lớn do tình BRVT có bờ biển dài với các ngành công nghiệp dầu khí, du lịch biển đảo, đánh bắt và chế biển tủy sản ... Hệ thống và thiết bị điện - điện tử - điện lạnh - điều khiển và thông tin liên lạc ... là các thành phần thiết bị thiết yếu nhất được trang bị trên tàu thủy để đảm bảo cho hoạt động của con tàu.

6.    CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN CÔNG TRÌNH
    
6.1 Nội dung đào tạo chính.
    Ngoài nội dung kiến thức cơ bản và cơ sở ngành về kĩ thuật điện và điện tử nói chung, sinh viên được đào tạo chuyên sâu về: 
-Nguyên lí, hệ thống và thiết bị điện - điện tử - điện lạnh - điều khiển cấp thoát nước - thông tin liên lạc và bảo vệ an ninh,... được trang bị và lắp đặt trong các công trình xây dựng tòa nhà, cầu, hầm giao thông .... 
-Thiết kế, thi công lắp đặt và vận hành thệ thống và thiết bị điện - điện tử - điện lạnh - điều khiển cấp thoát nước - thông tin liên lạc và bảo vệ an ninh,... được trang bị và lắp đặt trong các công trình xây dựng tòa nhà, cầu, hầm giao thông .... 
-Bảo trì kĩ thuật các hệ thống và thiết bị điện - điện tử - điện lạnh - điều khiển cấp thoát nước - thông tin liên lạc và bảo vệ an ninh,... được trang bị và lắp đặt trong các công trình xây dựng tòa nhà, cầu, hầm giao thông .... 
6.2 Cơ hội việc làm
Cơ hội việc làm là rất lớn do các công trình dự án, xây dựng tòa nhà, cầu, hầm giao thông .... là trọng điểm đầu tư đối với một quốc gia đang phát triển như Việt nam.. 


User Analysis

  • User trực tuyến : 0

  • Số lượt truy cập: 12759