Đăng kí học lại học phần Kinh tế Phát triển

Lượt xem: 266

Ngày đăng: 08/02/2017

Khoa xin thông báo những sinh viên còn nợ học phần Kinh tế Phát triển đăng ký học lại về văn phòng Khoa Kinh tế (cơ sở 2) trước ngày 28/02/2017.

Trân trọng.