Khoa kinh tế

Khoa Kinh tế được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-ĐHBRVT do Hiệu trưởng Trường Đại Học Bà Rịa Vũng Tàu (ĐHBR-VT) ký ngày 18 tháng 1 năm 2007. Tọa lạc tại vị trí trung tâm thương mại thành phố Vũng Tàu với số lượng sinh viên hàng năm xấp xỉ 4,500 sinh viên đến từ khắp các tỉnh và thành phố trong phạm vi cả nước. Khoa Kinh tế có một đội ngũ giảng viên bao gồm các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và các thạc sĩ tốt nghiệp từ các cơ sở đào tạo chất lượng cao trong và ngoài nước. Khoa Kinh tế đã và đang là nơi cung ứng các doanh nhân, chuyên viên, cán bộ ngành kinh tế và quản trị cho các tổ chức trong và ngoài tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT).

Trưởng khoa
 
 

Trưởng khoa: TS. Lê Sĩ Trí

 

Danh sách giảng viên

Cán bộ, giảng viên cơ hữu của Khoa Kinh tế hiện có 30 người, gồm 3 tiến sĩ (TS); 24 thạc sĩ (ThS) và 3 cử nhân (CN). Bên cạnh đó là số lượng lớn các chuyên gia, giảng viên thỉnh giảng có học hàm, học vị cao đến từ các tổ chức kinh tế và các cơ sở đào tạo chất lượng cao trong và ngoài nước.

STT Họ và tên Chức danh Bộ môn
1 TS. Lê Sĩ Trí Trưởng khoa Lãnh đạo khoa
2 TS. Võ Thị Thu Hồng Phó trưởng khoa Lãnh đạo khoa
3 ThS. Phạm Ngọc Khanh Phó trưởng khoa Lãnh đạo khoa
4 TSKH. Phan Văn Nhiệm Cố vấn Cố Vấn
5 ThS. Phạm Quí Trung Trưởng bộ môn QTDN QTDN
6 ThS. Nguyễn Thị Ánh Hoa Trưởng bộ môn Kế toán KT-KT
7 ThS. Tăng Thị Hiền Phó trưởng bộ môn QTTC-NH QTTC-NH
8 ThS. Ngô Mạnh Lâm Phó trưởng bộ môn QTDN QTDN
9 ThS. Phạm Thị Phượng Phó Trưởng bộ môn Kế toán KT-KT
10 ThS. Đinh Thị Hoa Lê Phó trưởng bộ môn QTDL-NH-KS QTDL-NH-KS
11 ThS. Nguyễn Tấn Hoành Phó trưởng bộ môn QT Logistic & Chuỗi cung ứng QTLG&CCU
12 ThS. Phạm Hải Long Giảng viên/Quản trị viên CS2 QTTC-NH
13 ThS. Nguyễn Quang Thái Giảng viên QTDL-NH-KS
14 ThS. Đỗ Thị Bích Hồng Giảng viên QTTC-NH
15 ThS. Ngô Thị Tuyết Giảng viên QTLG&CCU
16 ThS. Nguyễn Thị Anh Thư Giảng viên KT-KT
17 ThS. Cao Huyền Minh Giảng viên QTLG&CCU
18 ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Giảng viên QTDN
19 ThS. Đỗ Thanh Phong Giảng viên QTLG&CCU
20 ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh Giảng viên QTDN
21 ThS. Mai Thị Bạch Tuyết Giảng viên KT-KT
22 ThS. Hồ Lan Ngọc Giảng viên QTLG&CCU
23 ThS. Hồ Thị Yến Ly Giảng viên QTTC-NH
24 ThS. Phạm Thu Huyền Giảng viên QTDL-NH-KS
25 ThS. Ngô Thúy Lân Giảng viên QTDN
26 CN. Lê Thu Hằng Giảng viên KT-KT
27 ThS. Nghiêm Phúc Hiếu Giảng viên QTTC-NH
28 Th.S Trần Nha Ghi Giảng viên QTTC-NH
29 CN. Nguyễn Đại Dương Chuyên viên Giáo vụ khoa
30 CN. Trần Thu Trang Chuyên viên Giáo vụ khoa

Các bộ môn chuyên ngành

1. Quản trị doanh nghiệp
2. Kế toán – Kiểm toán
3. Quản trị Tài chính – Ngân hàng
4. Quản trị Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn
5. Quản trị Logistic & Chuỗi cung ứng