• TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU
  • KHOA HÓA HỌC VÀ CNTP
  • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  • Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

QUY TRÌNH

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY

KHOA HÓA HỌC & CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 1.  Quy trình giải quyết công việc

Bước thực hiện

Tiến trình thực hiện

Chịu trách nhiệm

1

Tiếp nhận và phân loại các kiến nghị, yêu cầu của sinh viên

Giáo vụ khoa

2

Xử lý, giải quyết các kiến nghị, yêu cầu của sinh viên

Khoa/Bộ môn/Giáo vụ

3

Trả lời

Khoa/Bộ môn/Giáo vụ

4

Lưu trữ, báo cáo

Khoa/Bộ môn/Giáo vụ

 

Bước 1: Sinh viên có văn bản đề nghị khoa những kiến nghị, yêu cầu để được giải quyết gửi giáo vụ khoa và ghi vào sổ theo dõi.

Bước 2: Giáo vụ khoa tiếp nhận văn bản kiến nghị từ sinh viên; liên hệ trực tiếp với khoa, bộ môn, hoặc giảng viên để cùng làm rõ các kiến nghị, yêu cầu của sinh viên. Trường hợp ngoài khả năng xử lý phải báo cáo cho Trưởng Khoa xem xét có ý kiến chỉ đạo.

Bước 3: Khoa, các bộ môn, giáo vụ khoa và các thành viên liên quan đến kiến nghị, yêu cầu của sinh viên phải giải quyết, trả lời bằng văn bản cho sinh viên. Sau khi đã được giải quyết, sinh viên vẫn chưa thỏa đáng thì gửi văn bản đến Trưởng khoa để tiếp tục đề nghị làm rõ.

Bước 4: Bộ môn, giáo vụ khoa lưu trữ và báo cáo kết quả xử lý hàng tháng về khoa theo mẫu sổ theo dõi.

2.  Nội dung thực hiện

STT

Nội dung

Quy trình

Đơn vị tiếp nhận

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả

1

Bảng điểm sinh viên

Bước 1: Sinh viên ghi đăng ký vào sổ tại văn phòng khoa.

Bước 2: Nhận kết quả tại văn phòng khoa

Giáo vụ khoa

Thứ 2 và thứ 6

2

Chứng nhận sơ yếu lý lịch

 Bước 1: Sinh viên tải mẫu Sơ yếu lý lịch tại đây.

 Bước 2: Điền đầy đủ thông tin và nộp tại văn phòng khoa để  xin xác nhận (ghi vào sổ tiếp nhận).

 Bước 3: Nhận kết quả tại văn phòng khoa

Giáo vụ khoa

Thứ 2 và thứ 6

3

 - Đơn xin gia hạn học phí

 - Đơn xin cải thiện điểm

 Bước 1: Sinh viên viết đơn xin gia hạn đóng học phí, đơn xin cải thiện điểm. Lưu ý:  đơn xin gia hạn đóng học phí cần có xác  nhận của giảng viên chủ nhiệm.

 Bước 2: Nộp tại văn phòng khoa để xin xác nhận (ghi vào sổ  tiếp nhận).

 Bước 3: Nhận kết quả tại văn phòng khoa

Giáo vụ khoa

Thứ 2 và thứ 6

4

Giấy giới thiệu (liên hệ thực   tập…)

 Bước 1: Sinh viên ghi đăng ký vào sổ tại văn phòng khoa.

 Bước 2: Nhận kết quả tại văn phòng khoa

Giáo vụ khoa

Thứ 2 và thứ 6

5

Đơn xin xét tốt nghiệp bổ sung

 Bước 1: Sinh viên tải mẫu đơn từ website Trường.

 Bước 2: Điền đầy đủ thông tin và nộp tại văn phòng khoa để  xin xét tốt nghiêp bổ sung (ghi vào sổ tiếp nhận).

 Bước 3: Nhận kết quả tại văn phòng khoa

Giáo vụ khoa

Thứ 2, thứ 4 và thứ 6

6

Đơn xin phúc khảo (kỳ thi kết thúc học phần)

 Bước 1: Sinh viên tải mẫu đơn xin phúc khảo kỳ thi kết thúc  học phần tại đây.

 Bước 2: Điền đầy đủ thông tin và nộp tại văn phòng khoa để  xin phúc khảo (ghi vào sổ tiếp nhận).

 Lưu ý: Nộp trong vòng 7 ngày kể từ khi có kết quả thi của môn  muốn phúc khảo

 Bước 3: Nhận kết quả tại văn phòng khoa

Giáo vụ khoa

Sau 7 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận

7

  - Đơn xin chuyển điểm

 - Đơn xin bảo lưu kết quả học    tập – Rèn luyện

 Bước 1: Sinh viên tải mẫu đơn từ website trường.

 Bước 2: Điền đầy đủ thông tin và nộp tại văn phòng khoa để  xin chuyển điểm (ghi vào sổ tiếp nhận).

 Bước 3: Nhận kết quả tại văn phòng khoa

Giáo vụ khoa

Thứ 2 và thứ 6

8

Đơn xin mở lớp học lại (không nằm trong kế hoạch của trường)

Bước 1: Sinh viên viết đơn xin mở lớp đồng thời phải kèm theo danh sách số lượng đăng kí.

Bước 2: Nộp tại văn phòng khoa để xin xác nhận (ghi vào sổ tiếp nhận).

Bước 3: Nhận kết quả tại văn phòng khoa

Giáo vụ khoa

Thứ 2, thứ 4 và thứ 6

9

Đơn xin hoãn thi

Bước 1: Sinh viên tải mẫu đơn xin hoãn thi tại đây.

Bước 2: Nộp tại văn phòng khoa để xin xác nhận (ghi vào sổ tiếp nhận).

Bước 3: Nhận kết quả tại văn phòng khoa

Giáo vụ khoa

Thứ 2, thứ 4 và thứ 6

10

Giấy cam kết (do mất giấy tờ  tùy thân, giám thị kiểm tra  trước khi cho sinh viên vào  phòng thi)

Bước 1: Sinh viên tải mẫu giấy cam kết tại đây.

Bước 2: Nộp tại văn phòng khoa để xin cam kết (ghi vào sổ tiếp nhận).

Bước 3: Nhận kết quả tại văn phòng khoa

Giáo vụ khoa

Thứ 2, thứ 4 và thứ 6

11

 - Đơn xin thôi học

 - Đơn xin chuyển trường

 - Đơn xin trở lại học tập

 - Đơn xin hủy học phần tín chỉ

 - Đơn xác nhận còn nợ học phần

 - Đơn xin phúc khảo tốt nghiệp

 - Đơn ủy quyền nhận bằng TN

Bước 1: Sinh viên tải mẫu đơn theo nguyện vọng từ website trường hoặc liên hệ tại phòng Đào tạo và QLSV.

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin và nộp tại phòng Đào tạo và QLSV.

Bước 3: Nhận kết quả tại phòng Đào tạo và QLSV

Phòng Đào tạo và QLSV

Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần và theo lịch hẹn của phòng Đào tạo và QLSV. Những trường hợp đặc biệt sẽ thực hiện theo hướng dẫn của phòng Đào tạo và QLSV.

12

Các vấn đề thắc mắc cần giải đáp (ví dụ: kết quả điểm thi trên mạng, về vấn đề thực tập, về đăng kí môn học, …)

Nếu có thắc mắc gì thì sinh viên hãy gửi câu hỏi của mình về hộp thư điện tử của khoa Hóa học và CNTP (khoahoahoc.dbv@moet.edu.vn ) theo cách trình bày như sau:

Thông tin người hỏi:

*Họ và tên:………………………….

*Mã số sinh viên:…………………..

*Lớp:……………………..................

Nội dung cần hỏi:

…………………………………………

…………………………………………

Giáo vụ khoa

Tùy thuộc vào nội dung câu hỏi.Tuy nhiên, sẽ không quá 3 ngày làm việc

 

3. Thời gian giải quyết công việc

  • Các vụ việc đơn giản: Tiếp nhận, xử lý và giải quyết ngay.
  • Các vụ việc liên quan đến nhiều thành viên: giải quyết trong thời gian không quá 07 ngày (không tính ngày Thứ bảy, Chủ nhật và các ngày Lễ).
  • Những vụ việc vượt quá chức năng, nhiệm vụ của khoa thì trình Ban Giám Hiệu có ý kiến chỉ đạo.

Ghi chú:

  • Thời gian áp dụng quy trình: bắt đầu từ ngày 16/07/2015;
  • Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của sinh viên, chuyên viên, cán bộ, giảng viên trong và ngoài khoa

Ý kiến đóng góp xin gửi về khoahoahoc.dbv@moet.edu.vn 

User Analysis

  • User trực tuyến : 0

  • Số lượt truy cập: 1039