Tin tức - Sự kiện

Khoa Khoa học cơ bản được thành lập theo Quyết định số 47/QĐ-ĐHBRVT ngày 23/11/2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau 10 năm hình thành và phát triển, với sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo nhà trường cùng sự sáng tạo, năng động, trách nhiệm, tận tâm, tận tình với công việc của Ban chủ nhiệm và cán bộ, giảng viên, Khoa ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình đối với quá trình hình thành và phát triển của nhà trường và trong nhiều năm học qua, Khoa luôn đạt danh hiệu là tập thể lao động xuất sắc.


Khoa Cơ bản 10 năm thành lập và phát triển

Khoa Khoa học cơ bản được thành lập theo Quyết định số 47/QĐ-ĐHBRVT ngày 23/11/2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau 10 năm hình thành và phát triển, với sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo nhà trường cùng sự sáng tạo, năng động, trách nhiệm, tận tâm, tận tình với công việc của Ban chủ nhiệm và cán bộ, giảng viên, Khoa ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình đối với quá trình hình thành và phát triển của nhà trường và trong nhiều năm học qua, Khoa luôn đạt danh hiệu là tập thể lao động xuất sắc.

Nghiên cứu khoa học

CÁC CHÍNH SÁCH VÀ TĂNG TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG (Quốc tế)
Đơn vị tổ chức: Đại học Kinh tế TP.HCM và Tạp chí Phát triển Kinh tế
Thời gian tổ chức: Ngày 11/11/2016
Địa điểm: Cơ sở A, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
Nội dung: Chiến lược và mô hình phát triển kinh tế bền vững; Phát triển các ngành kinh tế trong chiến lược phát triển kinh tế bền vững; Cấu trúc doanh nghiệp trong chiến lược phát triển kinh tế bền vững và hội nhập kinh tế; Phát triển hệ thống nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế bền vững; Hệ thống tài chính - ngân hàng và thị trường; Kinh tế vĩ mô và các chính sách công....

Thông tin Hội thảo khoa học Quý III - 2016 CÁC CHÍNH SÁCH VÀ TĂNG TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG (Quốc tế)
Đơn vị tổ chức: Đại học Kinh tế TP.HCM và Tạp chí Phát triển Kinh tế
Thời gian tổ chức: Ngày 11/11/2016
Địa điểm: Cơ sở A, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
Nội dung: Chiến lược và mô hình phát triển kinh tế bền vững; Phát triển các ngành kinh tế trong chiến lược phát triển kinh tế bền vững; Cấu trúc doanh nghiệp trong chiến lược phát triển kinh tế bền vững và hội nhập kinh tế; Phát triển hệ thống nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế bền vững; Hệ thống tài chính - ngân hàng và thị trường; Kinh tế vĩ mô và các chính sách công....
 
«
»
 

Thông kê

  • User trực tuyến : 0

  • Số lượt truy cập: 49218