Tin tức - Sự kiện

Thực hiện văn bản số 3745/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triệu tập lớp bồi dưỡng, tập huấn giảng viên các môn Lý luận chính trị cho các trường đại học, cao đẳng trên phạm vi toàn quốc, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu đã cử TS. Võ Minh Hùng – Phó trưởng khoa, Khoa học cơ bản và ThS. Lê Thị Hiếu Thảo – Trưởng Bộ môn Lý luận chính trị tham gia lớp tập huấn tại khu vực phía Nam, Học viện Chính trị Khu vực II, Tp. Hồ Chí Minh. Thời gian diễn ra đợt tập huấn, bồi dưỡng từ ngày 19/08/2016 đến ngày 21/08/2016.

Tập huấn, bồi dưỡng giảng viên các môn Lý luận chính trị hè 2016 tại Tp. Hồ Chí Minh Thực hiện văn bản số 3745/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triệu tập lớp bồi dưỡng, tập huấn giảng viên các môn Lý luận chính trị cho các trường đại học, cao đẳng trên phạm vi toàn quốc, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu đã cử TS. Võ Minh Hùng – Phó trưởng khoa, Khoa học cơ bản và ThS. Lê Thị Hiếu Thảo – Trưởng Bộ môn Lý luận chính trị tham gia lớp tập huấn tại khu vực phía Nam, Học viện Chính trị Khu vực II, Tp. Hồ Chí Minh. Thời gian diễn ra đợt tập huấn, bồi dưỡng từ ngày 19/08/2016 đến ngày 21/08/2016.

Nghiên cứu khoa học

CÁC CHÍNH SÁCH VÀ TĂNG TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG (Quốc tế)
Đơn vị tổ chức: Đại học Kinh tế TP.HCM và Tạp chí Phát triển Kinh tế
Thời gian tổ chức: Ngày 11/11/2016
Địa điểm: Cơ sở A, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
Nội dung: Chiến lược và mô hình phát triển kinh tế bền vững; Phát triển các ngành kinh tế trong chiến lược phát triển kinh tế bền vững; Cấu trúc doanh nghiệp trong chiến lược phát triển kinh tế bền vững và hội nhập kinh tế; Phát triển hệ thống nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế bền vững; Hệ thống tài chính - ngân hàng và thị trường; Kinh tế vĩ mô và các chính sách công....

Thông tin Hội thảo khoa học Quý III - 2016 CÁC CHÍNH SÁCH VÀ TĂNG TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG (Quốc tế)
Đơn vị tổ chức: Đại học Kinh tế TP.HCM và Tạp chí Phát triển Kinh tế
Thời gian tổ chức: Ngày 11/11/2016
Địa điểm: Cơ sở A, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
Nội dung: Chiến lược và mô hình phát triển kinh tế bền vững; Phát triển các ngành kinh tế trong chiến lược phát triển kinh tế bền vững; Cấu trúc doanh nghiệp trong chiến lược phát triển kinh tế bền vững và hội nhập kinh tế; Phát triển hệ thống nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế bền vững; Hệ thống tài chính - ngân hàng và thị trường; Kinh tế vĩ mô và các chính sách công....
 
«
»
 

Thông kê

  • User trực tuyến : 0

  • Số lượt truy cập: 49219