Hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa

Lượt xem: 1020

Ngày đăng: 26/08/2014


Ngoài công tác giảng dạy, các giảng viên trong Khoa còn tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) và biên soạn giáo trình, cụ thể:

1. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường:
- Tính đến nay, khoa có 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, cụ thể: một đề tài cấp trường do ThS. Lê Thị Hiếu Thảo làm chủ nhiệm và một đề tài do ThS. Lê Kinh Nam làm chủ nhiệm.

2. Công tác biên soạn bài giảng:
- Tổ Vật lý: Đã biên soạn xong bài giảng Vật lý đại cương và đã được Hội đồng Khoa học nhà trường nghiệm thu năm 2013 và hiện đang tiến hành biên soạn giáo trình.
- Tổ Lý luận chính trị: Đã biên soạn xong bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 và 2;  Tư tưởng Hồ Chí Minh và đã được Hội đồng Khoa học nhà trường nghiệm thu.
- Tổ Toán: Đã biên soạn xong bài giảng Toán cao cấp 1, 2, 3 và đã được Hội đồng khoa học nhà trường nghiệm thu. Hiện đang tích cực biên soạn giáo trình Toán cao cấp 1 để kịp nghiệm thu vào tháng 12/2014 và đang có kế hoạch biên soạn giáo trình Toán cao cấp 2, 3 để nghiệm thu vào năm 2015.

3. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành
- TS. Phạm Quang Ngọc: Đăng 1 bài báo trên Tạp chí Dầu khí số 02 (2013).
- TS. Võ Minh Hùng: Đăng 4 bài trên Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 8 (2010); số 2 (2011); số 11 (2012); số 7 (2013) và Kí hợp đồng với NXB. Chính trị quốc gia - Sự thật về việc xuất bản cuốn sách có tựa đề "40 năm quan hệ Việt – Pháp (1973-2013)".
- ThS. Lê Văn Quốc: Đăng 1 bài trên Tạp chí Giáo dục số 32 (7/2012).
- ThS. Lê Kinh Nam: 
    + Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế. TPHCM 1/6/2013. 
    + Kỷ yếu hội nghị khoa học. Trường ĐH Tiền Giang tháng 12/2012.
    + Kỷ yếu hội nghị khoa học Trường ĐHBR – Vũng Tàu năm 2013.
    + Tạp chí trường chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tháng 11/2012. 

4. Sáng kiến kinh nghiệm
    - Năm 2013: có 2 đề tài được Hội đồng khoa học nhà trường nghiệm thu và đánh giá cao, đó là đề tại do ThS. Huỳnh Mộng Nghi và ThS. Lê Văn Quốc thực hiện
- Năm 2014: có 3 đề tài được Hội đồng khoa học nhà trường nghiệm thu và đánh giá cao, đó là đề tài do ThS. Lê Kim Chung; ThS. Lê Kinh Nam và ThS. Lê Văn Quốc thực hiện.

5. Tham dự cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo khoa học" do tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức năm 2014.
    Hưởng ứng cuộc thi, đã có nhiều giảng viên trong khoa tham dự, cụ thể: ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền; ThS. Nguyễn Thị Diễm Hường; CN. Biện Bạch Đằng; CN. Nguyễn Phúc Hưng.

6. Học tập, nâng cao trình độ
- Tháng 6/2014, khoa có giảng viên ThS.Võ Minh Hùng bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ tại Trung Quốc với kết quả xuất sắc.
- Hiện nay có 3 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh trong nước: ThS. Lê Thị Hiếu Thảo, ThS. Lê Kinh Nam, ThS. Lê Văn Quốc.
- Ngoài ra, hàng năm khoa còn cử giảng viên Tổ Lý luận chính trị tham dự các đợt tập huấn nhằm bồi dưỡng chuyên môn do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức. Đồng thời, cử giảng viên tích cực tham gia các lớp tập huấn Công nghệ thông tin, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm do trường tổ chức…