Khoa Khoa học cơ bản được thành lập theo Quyết định số 47/QĐ-ĐHBRVT ngày 23/11/2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhiệm vụ chính của Khoa Khoa học cơ bản là nghiên cứu khoa học và đảm nhiệm giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức đại cương trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội cho tất cả Học sinh – Sinh viên các ngành đào tạo của nhà trường bao gồm các hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, đại học vừa làm vừa học, đại học liên thông từ cao đẳng, đại học liên thông từ trung cấp, đại học văn bằng 2… Sau 8 năm hình thành và phát triển,  Khoa đã ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình đối với sự nghiệp phát triển giáo dục của nhà trường và trong nhiều năm học qua, khoa luôn đạt danh hiệu là tập thể lao động xuất sắc của trường. Hiện nay, Khoa Khoa học cơ bản có 4 bộ môn: Bộ môn Toán, Bộ môn Vật Lý, Bộ môn Lý luận chính Trị, Bộ môn Giáo Dục Thể Chất. Đồng thời, đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ hữu của Khoa đã không ngừng tăng lên về số lượng và chất lượng, hiện Khoa có 18 cán bộ, giảng viên trong đó có: 01 Phó Giáo sư; 02 Tiến sĩ; 11 Thạc sĩ và 4 cử nhân.

Chặng đường hình thành và phát triển của Khoa tuy chưa dài nhưng đã góp phần không nhỏ vào quá trình phát triển vững mạnh của nhà trường. Có thể nói, Khoa Khoa học cơ bản là một mái nhà chung của tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên giàu nhiệt huyết với sự nghiệp phát triển giáo dục -đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng.

TRƯỞNG KHOA

TS. Vũ Minh Lộc

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. Võ Minh Hùng

 

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA

  1. Chức năng
- Giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý và tổ chức giảng dạy các học phần theo quy định của trường; các công tác thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo theo sự phân cấp của trường.
- Giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý và tổ chức hoạt động khoa học – công nghệ theo sự phân cấp của trường.

2. Nhiệm vụ 
Nhiệm vụ chính của khoa là nghiên cứu khoa học và đảm nhiệm giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức đại cương trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội cho tất cả Học sinh – Sinh viên các ngành đào tạo của nhà trường bao gồm các hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, đại học vừa làm vừa học, đại học liên thông từ cao đẳng, đại học liên thông từ trung cấp, đại học văn bằng 2…

3. Mục tiêu
Mục tiêu là phấn đấu trở thành một khoa phát triển vững mạnh với đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao để góp phần xây dựng và phát triển trường sớm trở thành một trường đại học có thứ hạng cao trong nước và khu vực, là một địa chỉ đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ có uy tín về các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, cảng biển, logistics, công nghiệp hỗ trợ.

(Tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Khoa học cơ bản) 

User Analysis

  • User trực tuyến : 0

  • Số lượt truy cập: 1478