Tập huấn, bồi dưỡng giảng viên các môn Lý luận chính trị hè 2016 tại Tp. Hồ Chí Minh

Lượt xem: 545

Ngày đăng: 23/08/2016

           Tập huấn, bồi dưỡng giảng viên các môn Lý luận chính trị hè 2016 tại Tp. Hồ Chí Minh

           Thực hiện văn bản số 3745/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triệu tập lớp bồi dưỡng, tập huấn giảng viên các môn Lý luận chính trị cho các trường đại học, cao đẳng trên phạm vi toàn quốc, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu đã cử TS. Võ Minh Hùng – Phó trưởng khoa, Khoa học cơ bản và ThS. Lê Thị Hiếu Thảo – Trưởng Bộ môn Lý luận chính trị tham gia lớp tập huấn tại khu vực phía Nam, Học viện Chính trị Khu vực II, Tp. Hồ Chí Minh. Thời gian diễn ra đợt tập huấn, bồi dưỡng từ ngày 19/08/2016 đến ngày 21/08/2016.

Giảng viên Bộ môn Lý luận chính trị, Khoa Khoa học cơ bản

            Nội dung tập huấn tập trung vào những vấn đề "nóng" sau:

            Một là, Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam do báo cáo viên TS.Nguyễn Viết Thông – Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày.

            Hai là, Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương IV, khóa XI: "Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay" do Báo cáo viên Nguyễn Đức Hà – Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương trình bày.

            Ba là, Phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế (PCA) đối với "đường lưỡi bò" của Trung Quốc và những ứng xử của Việt Nam do Viện nghiên cứu chiến lược, Học viện Ngoại giao trình bày.

            Bốn là,  Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2011 – 2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016 – 2020) do Báo cáo viên PGS.TS Phạm Văn Linh – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trình bày.

            Kết thúc đợt tập huấn, Ban Tổ chức dành buổi cuối cùng cho các học viên tham gia lớp bồi dưỡng viết Bài thu hoạch và bế mạc.  

                                                                                                                                        Ban biên tập


User Analysis

  • User trực tuyến : 0

  • Số lượt truy cập: 61942