Một số giải pháp nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy môn Lý luận chính trị

Lượt xem: 227

Ngày đăng: 28/10/2016

Theo Hồ Chí Minh "các chú dạy cán bộ, đảng viên về Chủ nghĩa Mác – Lênin chắc có nhiều người thuộc, nhưng các chú có làm cho họ hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin là thế nào không". Thế nhưng, trong thực tế việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở nước ta hiện nay thực hiện vẫn chưa hiệu quả, nhiều giảng viên vẫn đang sử dụng những phương pháp truyền thụ một chiều "thầy đọc trò chép", truyền thụ những sự kiện mang tính khô khan và cứng nhắc, dẫn đến làm cho sinh viên cảm thấy nhàm chán môn học, thậm chí có những em có tâm lí e sợ môn học.

Xem chi tiết tại đây!


User Analysis

  • User trực tuyến : 0

  • Số lượt truy cập: 58489