CÔNG VIỆC HÀNH CHÍNH CƠ BẢN PHỤC VỤ SINH VIÊN

 

1. PHÂN LOẠI CÔNG VIỆC HÀNH CHÍNH

1.1. CÔNG VIỆC HÀNH CHÍNH  DO KHOA GIẢI QUYẾT

1.1.1. Cung cấp các loại giấy tờ:  Bảng điểm quá trình học tập (từng học kỳ, năm học), Giấy giới thiệu liên hệ thực tập tốt nghiệp.

1.1.2. Giải quyết các loại đơn: Đơn xin phúc khảo (kỳ thi kết thúc học phần), Đơn xin hoãn thi, Giấy cam kết (giải quyết cho sinh viên vào phòng thi do mất giấy tờ tùy thân).

1.1.3. Ký xác nhận các giấy tờ/đơn xin để sinh viên trình lên Ban giám hiệu/ Phòng Đào tạo &QLSV: Đơn xin gia hạn học phí, Đơn xin xét tốt nghiệp bổ sung, Đơn xin chuyển điểm.

1.2. CÔNG VIỆC HÀNH CHÍNH  DO PHÒNG ĐÀO TẠO & QLSV GIẢI QUYẾT

- Cung cấp các giấy tờ: Bảng điểm tốt nghiệp toàn khóa, Giấy xác nhận sinh viên.

- Giải quyết các giấy tờ: Đơn xin bảo lưu kết quả học tập – rèn luyện, Đơn xin thôi học, Đơn xin chuyển trường, Đơn xin trở lại học tập, Đơn xin hủy học phần tín chỉ, Đơn xác nhận còn nợ học phần, Đơn xin phúc khảo tốt nghiệp, Đơn ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp.

1.3.CÁC VẤN ĐỀ THẮC MẮC CẦN GIẢI ĐÁP KHÁC

- Sinh viên liên hệ với giáo vụ khoa, lãnh đạo khoa tại văn phòng hoặc thông qua các kênh liên lạc sau:

+ Điện thoại: 0643616807

+ Email: khoaxaydung.dbv@moet.edu.vn

2. QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC HÀNH CHÍNH DO KHOA XÂY DỰNG GIẢI QUYẾT

- Sinh viên liên hệ với giáo vụ khoa để giải quyết các loại công việc được quy định ở mục 1.1. Thời gian xử lý công việc theo quy định hàng tuần: thứ hai đến thứ sáu, buổi chiều: 14h-17h

STT LOẠI CÔNG VIỆC CÁCH THỰC HIỆN
1 Xác nhận bảng điểm quá trình học tập (từng học kỳ, năm học) Bước 1: Sinh viên đăng kí vào sổ tại văn phòng khoa.
Bước 2: Nhận kết qủa tại văn phòng khoa.
2 Liên hệ thực tập tốt nghiệp Bước 1: Sinh viên đăng ký cơ quan, công ty thực tập tốt nghiệp tại văn phòng khoa.
Bước 2: Nhận giấy giới thiệu do trường xác nhận tại văn phòng khoa
3 Gia hạn học phí Bước 1: Sinh viên tải mẫu đơn tại đây, điền đầy đủ thông tin và xin xác nhận của giảng viên chủ nhiệm.
Bước 2: Nộp tại văn phòng khoa để xin xác nhận của Khoa.
Bước 3: Sau khi Khoa xác nhận, Sinh viên trực tiếp trình bày với Ban Giám Hiệu.
4 Đăng ký xét tốt nghiệp bổ sung Bước 1: Sinh viên tải mẫu đơn tại đây.
Bước 2: Điền đầy đủ thông tin và nộp tại văn phòng khoa.
Bước 3: Sau khi Khoa xác nhận, sinh viên trực tiếp nộp đơn và nhận kết quả tại Phòng Đào tạo.
5 Phúc khảo kết quả thi kết thúc học phần Bước 1: Sinh viên tải mẫu đơn tại đây.
Bước 2: Điền đầy đủ thông tin và nộp tại văn phòng khoa.
Bước 3: Theo dõi kết quả trên cổng thông tin điện tử sinh viên học sinh: http://sinhvien.bvu.edu.vn
(Lưu ý: Nộp trong vòng 7 ngày kể từ khi có kết quả thi của môn muốn phúc khảo.)
6 Chuyển điểm học phần Bước 1: Sinh viên tải mẫu đơn tại đây.
Bước 2: Điền đầy đủ thông tin và nộp tại văn phòng khoa.
Bước 3: Sau khi Khoa xác nhận, sinh viên trực tiếp nộp đơn tại Phòng Đào tạo.
Bước 4: Theo dõi kết quả trên cổng thông tin điện tử sinh viên học sinh: http://sinhvien.bvu.edu.vn
7 Xin hoãn thi kết thúc học phần Bước 1: Sinh viên tải mẫu đơn tại đây.
Bước 2: Nộp tại văn phòng khoa để xin xác nhận.
Bước 3: Nhận kết quả tại văn phòng khoa.
8 Xác nhận mất giấy tờ tùy thân (phục vụ kỳ thi kết thúc học phần) Bước 1: Sinh viên tải mẫu đơn tại đây.
Bước 2: Nộp tại văn phòng khoa để xin cam kết.
Bước 3: Nhận kết quả tại văn phòng khoa.

 

User Analysis

  • User trực tuyến : 0

  • Số lượt truy cập: 1827