Chức năng nhiệm vụ khoa xây dựng

GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Xây Dựng tiền thân là khoa Xây Dựng – Cơ Khí được thành lập theo quyết định số 778/QĐ-ĐHBRVT ngày 30/10/2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu. Lúc đó, khoa được giao nhiệm vụ đào tạo cử nhân hệ Cao đẳng và Đại học với hai ngành: Xây dựng và Cơ khí.
Sau đó, kể từ ngày 24/12/2012 khoa Xây dựng chỉ đào tạo kỹ sư ngành công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng theo quyết định 1036/QĐ-ĐHBRVT của Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu. Hiện tại, khoa tham gia đào tạo nhân lực với 4 chuyên ngành sau:
 
Mục tiêu của chúng tôi là đào tạo những kỹ sư có kiến thức chuyên môn và trình độ ngoại ngữ tốt nhằm đáp ứng nhanh nhất cho yêu cầu tiếp cận công nghệ mới của thế giới trong công nghiệp xây dựng. Phấn đấu tiếp cận trình độ khu vực và thế giới về nghiên cứu và giảng dạy, đồng thời là nơi đào tạo nguồn nhân lực ngành xây dựng có chất lượng nhằm phục vụ cho sự phát triển của đất nước.
Sinh viên ngành công nghệ kĩ thuật công trình sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, cơ sở rộng và sâu. Nắm vững các kiến thức tin học, lập trình và khả năng sử dụng các phần mềm chuyên ngành. Có kiến thức chuyên ngành rộng và cần thiết để có khả năng thiết kế, thi công, tổ chức quản lý các loại hình công trình xây dựng nhằm phục vụ cho các nhu cầu đa dạng của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ tiếp cận nhanh chóng các công nghệ mới trong sản xuất và quản lý, có thể làm việc ở các vị trí: tư vấn thiết kế, quản lý dự án xây dựng và thi công các công trình xây dựng… Ngoài ra, có khả năng theo học sau đại học tại Việt Nam hoặc nước ngoài, nhằm theo đuổi công tác nghiên cứu hoặc giảng dạy.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Được thiết kế theo chương trình đào tạo tín chỉ theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo, hằng năm được cập nhập cho phù hợp với trình độ phát triển của công nghệ xây dựng, đồng thời đáp ứng yêu cầu tuyển dụng làm việc.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Hiện nay đội ngũ giảng viên tham gia trực tiếp công tác giảng dạy tại khoa gồm có: 2 Tiến sỹ, 13 Thạc sỹ kỹ sư, kiến trúc sư. Các giảng viên có kinh nghiệm từ các trường: Đại học Bách khoa TPHCM, Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM, Đại học Kiến Trúc TPHCM, Đại học Xây dựng Hà nội…. cũng tham gia đào tạo tại khoa.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Hàng năm, theo kết quả thống kê của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - Hợp tác doanh nghiệp trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, số sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Xây dựng có việc làm chiếm tỉ lệ cao. Nhiều sinh viên chưa tốt nghiệp nhưng đã được các công ty tuyển dụng.

User Analysis

  • User trực tuyến : 0

  • Số lượt truy cập: 697