Liên hệ

Phòng Đảm bảo chất lượng

Địa chỉ: Phòng 1200 – 80 Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điện thoại: +84 254 7305456 Ext. 3030

Email: dambaochatluong@bvu.edu.vn ; thanhtra@bvu.edu.vn