BVU tổ chức họp chuẩn bị quá trình tự đánh giá

Lượt xem: 248

Ngày đăng: 21/05/2018

Ngày 11 tháng 9 năm 2018, Hiệu trưởng chủ trì cuộc họp chuẩn bị tự đánh giá gồm Ban giám hiệu và đại diện lãnh đạo các đơn vị: phòng Đảm bảo chất lượng, phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Đào tạo, phòng Truyền thông – Tuyển sinh, phòng Công tác sinh viên, phòng Quản lý cơ sở vật chất, phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, trung tâm Hỗ trợ việc làm – Khởi nghiệp và trung tâm Công nghệ thông tin.

Sau khi nghe phòng Đảm bảo chất lượng báo cáo nội dung đã chuẩn bị và kế hoạch thực hiện tự đánh giá, Hiệu trưởng kết luận các nội dung sau:

1. Triển khai quá trình tự đánh giá

- Thống nhất dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách.

- Chính thức triển khai quá trình tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục từ ngày 17/9/2018.

2. Chuẩn bị minh chứng

- Các phòng, trung tâm căn cứ vào danh mục minh chứng do đơn vị phụ trách phân loại minh chứng

- Các phòng, trung tâm lập tiến độ thực hiện triển khai xử lý minh chứng theo tuần, hạn cuối hoàn thành toàn bộ minh chứng là 30/12/2018.

- Phòng Đảm bảo chất lượng tổng hợp, báo cáo Hiệu trưởng chi tiết việc phân loại minh chứng và tiến độ chuẩn bị của các đơn vị trong toàn trường trước ngày 22/9/2018.

 

Phòng ĐBCL.

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC