Thành lập Hội đồng Tự đánh giá trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (Tháng 9/2018)

Lượt xem: 365

Ngày đăng: 21/05/2018

Ngày 14/9/2018, Hiệu trưởng BVU ký quyết định số 335/QĐ-BVU về việc thành lập Hội đồng Tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2013-2018 như sau:

- Hội đồng tự đánh giá gồm 29 thành viên gồm đại diện Đảng bộ, lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các phòng, viện, trung tâm trực thuộc, đại diện các đoàn thể, đại diện giảng viên và người học.

- Ban thư ký gồm 3 thành viên;

- 5 nhóm công tác chuyên trách gồm 24 thành viên thực hiện công việc chuẩn bị báo cáo tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục.

Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách bắt đầu thực hiện quá trình tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục theo quy định tại Thông tư 12/2017 ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học và Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học.

 

Phòng đảm bảo chất lượng.

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC