Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo - Tháng 10/2017

Lượt xem: 288

Ngày đăng: 05/11/2017

Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kế hoạch số 610/KH-BVU ngày 31/10/2017 về việc tự đánh giá các chương trình đào tạo Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh trình độ đại học hệ chính quy theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo của Nhà trường tiến hành quá trình tự đánh giá các chương trình đào tạo trong thời gian từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 12 năm 2018.

Chi tiết: Kế hoạch tự đánh giá

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC