BVU tổ chức đánh giá ngoài cơ sở giáo dục - Đợt tháng 01 năm 2018

Lượt xem: 276

Ngày đăng: 20/12/2017

Kế hoạch đánh giá ngoài tháng 01 năm 2018

Ngày 20/12/2017, Hiệu trưởng BVU ban hành Kế hoạch số 832/KH-BVU-KĐCL về việc phối hợp giữa BVU và CEA tổ chức đánh giá ngoài.

Theo đó, Đoàn đánh giá ngoài sẽ tiến hành đợt đánh giá sơ bộ vào các ngày 29-30/12/2018 và đánh giá chính thức trong thời gian 16-20/01/2018. Các hoạt động nổi bật trong của Đoàn đánh giá ngoài bao gồm xem xét, đánh giá hồ sơ tự đánh giá của Nhà trường, phỏng vấn, khảo sát thực tế v.v để đưa ra điểm mạnh, tồn tại và các khuyến nghị đối với Nhà trường.

 

  • Lịch trình đánh giá sơ bộ: Bấm để xem.

 

  • Lịch trình đánh giá chính thức: Bấm để xem.

 

  • Kế hoạch chuẩn bị cho đánh giá ngoài: Bấm để xem.

 

Các đơn vị, cá nhân liên quan và sinh viên BVU thực hiện chức năng - nhiệm vụ theo đúng lịch trình và phân công cũng như hợp tác tối đa với Đoàn đánh giá ngoài trong quá trình làm việc.

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC