Hoạt động kiểm định

BVU công bố đạt kiểm định chất lượng của Bộ GD&ĐT
04/10/2019
BVU chính thức đạt tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng về: chiến lược; hệ thống; thực hiện chức năng và kết quả hoạt động.
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 40 hạng trên bảng xếp hạng đại học quốc tế
10/09/2019
Bảng xếp hạng các trường đại học Webometrics vừa qua đã cho thấy sự tăng hạng đột phá của Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU)
Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát chính thức phục vụ kiểm định chất lượng tại BVU
09/08/2019
Sau thời gian chuẩn bị công phu và nghiêm túc của Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU), từ ngày 03/07/2019 đến ngày 09/07/2019, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam (CEA AVU&C) đã tiến hành đợt khảo sát chính thức phục vụ kiểm định chất lượng tại Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu.
BVU tập huấn kỹ năng tự đánh giá lần 2
08/06/2019
Để có thể chuẩn bị tốt nhất cho quá trình tự đánh giá, hướng đến đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 01 năm 2019, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU) đã tổ chức chương trình Tập huấn kỹ năng tự đánh giá cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục năm 2018-2019
29/01/2019
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kế hoạch số 738/KH-BVU ngày 03/12/2018 về việc tự đánh giá cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức các hoạt động chuẩn bị tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục
21/11/2018
Tự đánh giá là một hoạt động quan trọng đối với cơ sở giáo dục đại học, nhằm đánh giá lại toàn bộ hoạt động của trường trong một giai đoạn và đề ra kế hoạch cải tiến chất lượng. Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu - BVU hiện đang trong quá trình tự đánh giá chất lượng, tiến tới kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
BVU tổ chức tập huấn tự đánh giá đợt tháng 11 năm 2018
30/10/2018
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (BVU) tổ chức tập huấn kỹ năng tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục đợt tháng 12 năm 2018 để chuẩn bị cho hoạt động tự đánh giá và kiểm định chất lượng.
Báo cáo tự đánh giá cấp CSGD giai đoạn 2011-2015
15/10/2018
Toàn văn báo cáo tự đánh giá cấp CSGD của Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015.
Thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (Tháng 8/2017)
15/10/2018
Ngày 22/8/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 278/QĐ-BVU về việc kiện toàn Hội đồng tự đánh giá nhà trường. Hội đồng gồm 29 người, có trách nhiệm triển khai các hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục theo các quy định hiện hành.
Kế hoạch tự đánh giá cấp CSGD - Tháng 9 năm 2017
15/10/2018
Ngày 20/9/2017, Hiệu trưởng BVU ban hành kế hoạch tự đánh giá số 440/KH-BVU trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung kế hoạch số 92/KH-BVU ngày 28/7/2016. Dự kiến tháng 12 năm 2017 nhà trường tiến hành hoạt động đánh giá ngoài.
BVU tổ chức họp chuẩn bị quá trình tự đánh giá
15/10/2018
Ngày 11 tháng 9 năm 2018, Hiệu trưởng chủ trì cuộc họp chuẩn bị tự đánh giá gồm Ban giám hiệu và đại diện lãnh đạo các đơn vị để thông qua các nội dung chuẩn bị cho quá trình tự đánh giá.
Thành lập Hội đồng Tự đánh giá trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (Tháng 9/2018)
29/01/2019
Ngày 14/9/2018, Hiệu trưởng BVU ký quyết định số 335/QĐ-BVU về việc thành lập Hội đồng Tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2013-2018 gồm 29 thành viên; Ban thư ký gồm 3 thành viên và 5 nhóm công tác chuyên trách gồm 24 thành viên.
BVU tổ chức đánh giá ngoài cơ sở giáo dục - Đợt tháng 01 năm 2018
24/04/2019
Thực hiện Kế hoạch chiến lược đảm bảo chất lượng giai đoạn 2014-2020, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn thành quá trình tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường chuẩn bị cho quá trình đánh giá ngoài diễn ra vào tháng 12/20174 và tháng 01/2018.
Danh mục minh chứng tự đánh giá - Tháng 9 năm 2017
24/04/2019
Toàn bộ danh mục minh chứng của Báo cáo tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục chu kỳ 2011-2015.
Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo - Tháng 10/2017
22/04/2019
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kế hoạch số 610/KH-BVU ngày 31/10/2017 về việc tự đánh giá các chương trình đào tạo Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh trình độ đại học hệ chính quy theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo năm 2017
22/04/2019
Ngày 27/9/2017, Hiệu trưởng BVU ký quyết định số 475/QĐ-BVU về việc thành lập Hội đồng Tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh trình độ đại học hệ chính quy.
Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát chính thức phục vụ kiểm định chất lượng tại BVU
09/08/2019
Sau thời gian chuẩn bị công phu và nghiêm túc của Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU), từ ngày 03/07/2019 đến ngày 09/07/2019, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam (CEA AVU&C) đã tiến hành đợt khảo sát chính thức phục vụ kiểm định chất lượng tại Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu.
26/02/2018