Thông báo lấy ý kiến SV học kỳ 1 năm học 2018-2019

Lượt xem: 351

Ngày đăng: 23/10/2018

Với mục đích thu thập thông tin đảm bảo chất lượng, Hiệu trưởng BVU thông báo tổ chức lấy ý kiến của người học đối với hoạt động giảng dạy của GV học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 theo hai hình thức chính:

  1. Lấy ý kiến trực tuyến đối với toàn thể người học (website sinhvien.bvu.edu.vn) từ ngày 01/11/2018 đến 10/12/2018.
  2. Phỏng vấn ban cán sự các lớp trong các ngày 05-06-07/11/2018.

 

Xem toàn bộ thông báo.

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC