Thành lập Ban Đảm bảo chất lượng

Lượt xem: 318

Ngày đăng: 18/09/2017

Thành lập Ban Đảm bảo chất lượng

Ngày 18 tháng 9 năm 2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký ban hành các Quyết định số 421/QĐ-BVU về việc thành lập Ban Đảm bảo chất lượng của nhà trường và Quyết định số 421/QĐ-BVU về việc phân công cán bộ kiêm nhiệm Ban Đảm bảo chất lượng.

Ban Đảm bảo chất lượng là trung tâm của hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, là đơn vị đầu mối lê kế hoạch, thực hiện, rà soát, đánh giá và cải tiến các hoạt động đảm bảo chất lượng của nhà trường.

 

Xem Quyết định thành lập Ban Đảm bảo chất lượng

Xem Quyết định phân công cán bộ của Ban Đảm bảo chất lượng

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC