Giới thiệu hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong - AUN IQA

Lượt xem: 3388

Ngày đăng: 24/05/2019

Giới thiệu mô hình hệ thống AUN-IQA

Asean University Network – AUN 

Hệ thống đại học ASEAN (The ASEAN University Network - AUN) được thành lập tháng 11 năm 1995 bởi các nước thành viên ASEAN bao gồm 13 trường đại học. Sau khi ASEAN mở rộng theo Hiến chương ASEAN năm 1997 và 1999, hệ thống ngày càng được mở rộng. Tính tới ngày 30 tháng 7 năm 2013, tổng số thành viên đã lên đến con số 30 trường đại học thuộc các nước thành viên ASEAN.

AUN bao gồm một Hội đồng quản trị từ các trường đại học tham gia, Ban thư ký AUN. Hội đồng Quản trị bao gồm một đại diện từ mỗi nước thành viên ASEAN, Tổng thư ký ASEAN, Chủ tịch tiểu ban ASEAN về giáo dục (ASCOE) và Giám đốc điều hành của AUN. Hội đồng quản trị có nhiệm vụ xây dựng chính sách, phê duyệt đề xuất dự án, phân bổ ngân sách và phối hợp hoạt động thực hiện. Hội đồng quản trị đưa ra quyết định về các hoạt động trên cơ sở đồng thuận. Các trường đại học tham gia có nhiệm vụ thực hiện các chương trình và các hoạt động AUN.

Ban thư ký AUN tham gia vào việc lập kế hoạch, tổ chức, giám sát và đánh giá các hoạt động AUN và cũng trong sự phát triển của những ý tưởng mới và việc mua lại tài trợ. Văn phòng thường trực của Ban thư ký được thành lập năm 2000 và nằm trong khuôn viên của Đại học Chulalongkorn ở Bangkok. Các chi phí hoạt động của Ban thư ký (ít nhất cho đến năm 2005) được Chính phủ Thái Lan tài trợ.

Kể từ khi thành lập, AUN đã xem chất lượng đào tạo là một mục tiêu quan trọng nhằm khẳng định với quốc tế về sự phát triển của giáo dục đại học Đông Nam Á, tạo ra sự liên thông và công nhận chất lượng đào tạo lẫn nhau giữa các trường đại học trong và ngoài mạng lưới AUN. Để thực hiện mục tiêu này, AUN đã đưa ra sáng kiến đánh giá chất lượng giáo dục đại học của các trường trong khu vực Đông Nam Á theo Bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng (ĐBCL) chung AUN-QA được ban hành vào năm 2004 (AUN-QA là viết tắt của ASEAN University Network - Quality Assurance).

Mô hình hệ thống ĐBCL bên trong theo AUN (AUN IQA)

Hệ thống ĐBCL bên trong (Internal Quality Assuarance - IQA) là một hệ thống trong đó nhà quản lý và nhân viên cảm thấy thỏa mãn về các cơ chế kiểm soát đang hoạt động nhằm duy trì và nâng cao chất lượng.

Trong bối cảnh cụ thể của các cơ sở giáo dục đại học, IQA là toàn bộ hệ thống, tài nguyên và thông tin dành cho việc thiết lập, duy trì và nâng cao chất lượng và tiêu chuẩn giảng dạy, học bổng (kinh nghiệm học tập của sinh viên), nghiên cứu và phục vụ cộng đồng.

Trong bối cảnh của sứ mệnh và tầm nhìn của cơ sở giáo dục, ĐBCL được hiểu là quá trình đảm bảo các quy trình triển khai hoạt động được liên tục cải tiến chất lượng, trong đó chú trọng đến các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và kết nối – phục vụ cộng đồng.

Mỗi trường đại học phải tự xây dựng hệ thống riêng của mình. Tuy nhiên, khi phát triển một hệ thống IQA, một số điều kiện cơ bản phải được tính đến như sau:

 • Giữ nó đơn giản nhất có thể;
 • Đừng biến nó thành một quá trình quan liêu;
 • Cần có sự hỗ trợ của đội ngũ nhân sự các cấp;
 • Cần có sự cân bằng giựa cách tiếp cận tập trung và phi tập trung
 • Sử dụng các công cụ hiệu quả;
 • Hệ thống ĐBCL bên trong cần được điều chỉnh theo sự phát triển của của quốc gia và quốc tế.

Mô hình IQA theo AUN đề xuất

Hàng 1 thể hiện các công cụ giám sát cần thiết để theo dõi sự thực hiện và phát triển của CSGD. Đây là lý do tại sao chúng ta phải thu thập những dữ liệu sau:

 • Sự tiến bộ của học sinh
 • Tỷ lệ lên lớp và bỏ học
 • Kết quả phản hồi theo mẫu từ nhà tuyển dụng
 • Kết quả phản hồi theo mẫu từ cựu sinh viên

Hàng 2 cho thấy các công cụ đánh giá được khuyến nghị sử dụng:

 • Đánh giá sinh viên: Một CSGD nên thực hiện các đánh giá sinh viên. Thực tế, đây nên là một hoạt động thường xuyên nhằm tìm hiểu xem các bạn sinh viên nghĩ gì về chương trình học, về nhân viên và hình thức giảng dạy…
 • Đánh giá khóa học: Mặc dù các sinh viên sẽ đánh giá khóa học trong quá trình đánh giá sinh viên, nhưng cũng có thể cần phải bao gồm các bên liên quan khác.
 • Đánh giá chương trình giảng dạy: Các bên liên quan khác phải được đưa vào việc đánh giá chương trình giảng dạy.

Việc đánh giá như vậy sẽ không có ý nghĩa nếu không có hành động nào để nâng cao chất lượng và khắc phục những thiếu sót. Do đó, cần có những cơ hội để phát triển và đào tạo đội ngũ.

Hàng 3 thể hiện các quy trình ĐBCL cụ thể, tập trung một số hoạt động: ĐBCL việc đánh giá sinh viên, ĐBCL nhân viên, cách trường đại học chú trọng đến cơ sở vật chất và ĐBCL việc hỗ trợ sinh viên.

Hàng 4 cho thấy những công cụ cụ thể được sử dụng như:

 • Có tự đánh giá và phân tích SWOT: Điều này có thể ở cấp độ tổ chức hoặc ở cấp độ đơn vị. SWOT là một công cụ mạnh mẽ để khám phá chất lượng của chúng ta và tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi sau:
  • Chúng ta có đang làm đúng không?
  • Chúng ta có đang làm những điều đúng theo đúng cách không?
  • Chúng ta có đang đạt được những mục tiêu của mình không?
 • Việc kiểm toán chất lượng chéo với các CSGD khác có thể được sử dụng để đánh giá chất lượng không chính thức.
 • Bên cạnh đó, một hệ thống quản lý thông tin là không thể thiếu.
 • Cuối cùng, sự hiện diện của cẩm nang QA cho thấy sự trưởng thành của hệ thống IQA.

Mặc dù không có một mô hình lý tưởng về hệ thống IQA, nhưng một số yếu tố chính cần phải được CSGD xây dựng và thực hiện như:  

 • Một chính sách và quy trình rõ ràng về IQA
 • Một hệ thống thích hợp để phê duyệt, giám sát và đánh giá định kỳ các chương trình và giải thưởng
 • Một hệ thống đầy đủ cho việc đánh giá sinh viên
 • Một hệ thống đầy đủ cho ĐBCL cho giáo viên và nhân viên học vụ
 • Một hệ thống đầy đủ để ĐBCL tài nguyên học tập và hỗ trợ sinh viên
 • Một hệ thống thông tin đầy đủ, bao quát các hoạt động của CSGD.

AUN-QA không những giới thiệu hệ thống IQA trong khuôn khổ các trường đại học mà còn thúc đẩy sự hài hòa của hệ thống QA tại một số quốc gia và trong khu vực thông qua việc áp dụng Hướng dẫn AUN-QA. Điều này không có nghĩa là tất cả các trường đại học và các quốc gia đều mong chờ có cùng một hệ thống và cùng cách tiếp cận. Sự hài hòa không giống như sự đồng nhất. Đó là một thách thức lớn đối với khu vực ASEAN với tất cả sự khác biệt về văn hóa, chính trị và lịch sự để cố gắng hài hòa hóa, trong khi vẫn giữ được sự khác biệt. Sự hài hòa hóa có nghĩa là những điều cơ bản của ĐBCL mà chúng ta đang áp dụng là tương đương, nhưng mỗi trường đại học và mỗi quốc gia có thể thêm vào các nhu cầu và công cụ cụ thể của mình.

Phòng ĐBCL (lược dịch)

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC