Thông báo lấy ý kiến về dự thảo Quy định kiểm tra giờ giảng

Lượt xem: 374

Ngày đăng: 21/05/2018

Để hoạt động giảng dạy của GV và hoạt động kiểm tra giờ giảng của bộ phận Thanh tra được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả, Hiệu trưởng thông báo tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Quy định về kiểm tra giờ giảng của trường, cụ thể như sau:

- Các phòng, viện, trung tâm triển khai dự thảo đến toàn thể cán bộ, GV tìm hiểu và gửi ý kiến đóng góp đến phòng ĐBCL qua email: dambaochatluong@bvu.edu.vn trước ngày 10/9/2018.

- Ý kiến đóng góp có thể là của cá nhân hoặc đại diện đơn vị.

- Sau thời hạn nêu trên, các đơn vị không có phản hồi xem như đồng ý với dự thảo.

Phòng ĐBCL tổng hợp, nghiên cứu, phản hồi đối với các ý kiến và hoàn thiện dự thảo trình Hiệu trưởng trước ngày 20/9/2018.

 

Nguồn: Thông báo 311/TB-BVU ngày 31/8/2018 của Hiệu trưởng.

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC