Thông báo lấy ý kiến về nội dung tập huấn giảng dạy năm 2018

Lượt xem: 347

Ngày đăng: 21/05/2018

Để có cơ sở chuẩn bị nội dung cho các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho giảng viên (dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm 2018), Hiệu trưởng thông báo tổ chức lấy ý kiến toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường đối với các phương pháp và kỹ năng cần thiết đối với giảng dạy đại học, cụ thể như sau:

1. Các nội dung lấy ý kiến

1.1. Phương pháp giảng dạy

- Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

- Giảng dạy tích cực: Học tập qua trải nghiệm.

- Giảng dạy dựa trên dự án và kỹ thuật xây dựng ngân hàng dự án.

1.2. Kỹ năng

- Kỹ năng đặt câu hỏi.

- Kỹ năng đưa phản hồi tích cực.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề trong môi trường sư phạm.

2. Cách thức lấy ý kiến: Cán bộ, giảng viên chọn 01 nội dung thuộc mục 1.1 và 01 nội dung thuộc mục 1.2 theo địa chỉ: goo.gl/63Miq9 trước ngày 30/8/2018.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Đối với các viện, trung tâm có tổ chức đào tạo: Triển khai nội dung thông báo này đến toàn bộ cán bộ, giảng viên biết, thực hiện.

3.2. Phòng Đảm bảo chất lượng: Tổng hợp kết quả bình chọn, báo cáo Ban Giám hiệu và dự thảo kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng giảng viên trước 15/9/2018.

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC