Kiểm định

BVU tổ chức tập huấn “Kỹ năng tự đánh giá Chương trình đào tạo theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT”
13/01/2022
Nhằm giúp cán bộ, giảng viên của Nhà trường hiểu rõ được các nội hàm, tiêu chí, tiêu chuẩn trong Bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo, ngày 08/01/2022, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức khai mạc chương trình tập huấn viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo Thông Tư 04/2016/TT-BGDÐT (Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn Đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo các trình độ của Giáo dục đại học).
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA VŨNG TÀU THAM GIA TẬP HUẤN “MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO OBE ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC”
16/12/2021
Nâng cao chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn chất lượng trong nước và tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của khu vực và thế giới là một nhiệm vụ thường xuyên và liên tục của Trường Đại học Bà Rịa- Vũng Tàu. Ngày 31/08/2021, Trường Đại học Bà Rịa- Vũng Tàu đã tham gia lớp tập huấn: "Mô tả chương trình đào tạo theo OBE đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định đối với các trường đại học" do Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng kết hợp với Trung tâm Kiểm định Chất lượng Đại học Vinh đồng tổ chức.
TẬP HUẤN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO OBE ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
05/11/2021
Giáo dục dựa trên đầu ra (Outcomes-based education-OBE) có thể được hiểu là phương thức tiếp cận, xây dựng và vận hành CTĐT dựa trên những kiến thức, kỹ năng mà người học được kỳ vọng tiếp thu được và thể hiện thành công khi tốt nghiệp. OBE chú trọng vào các kết quả học tập, đảm bảo các kiến thức, kỹ năng và thái độ (bao gồm cả kỹ năng tư duy mà người học cần lĩnh hội) được xác định rõ ràng và thể hiện trong chuẩn đầu ra.

Đảm bảo chất lượng

Giới thiệu hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong - AUN IQA
24/05/2019
Hệ thống ĐBCL bên trong (Internal Quality Assuarance - IQA) là một hệ thống trong đó nhà quản lý và nhân viên cảm thấy thỏa mãn về các cơ chế kiểm soát đang hoạt động nhằm duy trì và nâng cao chất lượng.
Một số thuật ngữ thông dụng trong đảm bảo chất lượng
20/04/2019
Phòng Đảm bảo chất lượng BVU có thực hiện biên tập, biên dịch và giới thiệu một số thuật ngữ thông dụng trong đảm bảo chất lượng với mục đích giới thiệu đến các bên liên quan tham khảo trong quá trình làm việc. Các đóng góp với nội dung, vui lòng liên hệ qua email: dambaochatluong@bvu.edu.vn
Đặc điểm của giáo dục đại học trong thế kỷ 21 - Xu hướng phát triển của đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng
20/02/2019
Chúng ta đang sống trong một thế giới khủng hoảng, một xã hội tri thức, một kỷ nguyên mà trong đó thời gian gần như đồng nghĩa với sự biến động (time is fluid), không có gì tồn tại lâu dài, mọi việc thay đổi liên tục và không ổn định.

Tầm nhìn

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu là một trường đại học có thứ hạng cao trong nước và khu vực, là một địa chỉ đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ có uy tín về các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, cảng biển, logistics, công nghiệp hỗ trợ.

Sứ mạng

Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu là trường đại học định hướng ứng dụng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên cơ sở liên kết chiến lược giữa nhà trường với doanh nghiệp, giữa đào tạo với sản xuất và dịch vụ.

Giá trị cốt lõi

Nhà trường xác định chất lượng và hiệu quả đào tạo là giá trị hàng đầu, là nguyên tắc và định hướng cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học; là yếu tố quyết định cho sự mở rộng hợp tác, cạnh tranh và phát triển của nhà trường.

Mục tiêu

Sinh viên Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu được học tập trong môi trường giáo dục hiện đại, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp; tốt nghiệp ra trường với khát vọng sáng tạo và khởi nghiệp; tự tin tham gia vào thị trường lao động trong nước và hội nhập quốc tế.