Kiểm định

BVU công bố đạt kiểm định chất lượng của Bộ GD&ĐT
04/10/2019
BVU chính thức đạt tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng về: chiến lược; hệ thống; thực hiện chức năng và kết quả hoạt động.
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 40 hạng trên bảng xếp hạng đại học quốc tế
09/09/2019
Bảng xếp hạng các trường đại học Webometrics vừa qua đã cho thấy sự tăng hạng đột phá của Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU)
Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát chính thức phục vụ kiểm định chất lượng tại BVU
10/07/2019
Sau thời gian chuẩn bị công phu và nghiêm túc của Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU), từ ngày 03/07/2019 đến ngày 09/07/2019, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam (CEA AVU&C) đã tiến hành đợt khảo sát chính thức phục vụ kiểm định chất lượng tại Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đảm bảo chất lượng

Giới thiệu hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong - AUN IQA
24/05/2019
Hệ thống ĐBCL bên trong (Internal Quality Assuarance - IQA) là một hệ thống trong đó nhà quản lý và nhân viên cảm thấy thỏa mãn về các cơ chế kiểm soát đang hoạt động nhằm duy trì và nâng cao chất lượng.
Một số thuật ngữ thông dụng trong đảm bảo chất lượng
20/04/2019
Phòng Đảm bảo chất lượng BVU có thực hiện biên tập, biên dịch và giới thiệu một số thuật ngữ thông dụng trong đảm bảo chất lượng với mục đích giới thiệu đến các bên liên quan tham khảo trong quá trình làm việc. Các đóng góp với nội dung, vui lòng liên hệ qua email: dambaochatluong@bvu.edu.vn
Đặc điểm của giáo dục đại học trong thế kỷ 21 - Xu hướng phát triển của đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng
20/02/2019
Chúng ta đang sống trong một thế giới khủng hoảng, một xã hội tri thức, một kỷ nguyên mà trong đó thời gian gần như đồng nghĩa với sự biến động (time is fluid), không có gì tồn tại lâu dài, mọi việc thay đổi liên tục và không ổn định.

Tầm nhìn

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu là một trường đại học có thứ hạng cao trong nước và khu vực, là một địa chỉ đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ có uy tín về các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, cảng biển, logistics, công nghiệp hỗ trợ.

Sứ mạng

Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu là trường đại học định hướng ứng dụng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên cơ sở liên kết chiến lược giữa nhà trường với doanh nghiệp, giữa đào tạo với sản xuất và dịch vụ.

Giá trị cốt lõi

Nhà trường xác định chất lượng và hiệu quả đào tạo là giá trị hàng đầu, là nguyên tắc và định hướng cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học; là yếu tố quyết định cho sự mở rộng hợp tác, cạnh tranh và phát triển của nhà trường.

Mục tiêu

Sinh viên Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu được học tập trong môi trường giáo dục hiện đại, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp; tốt nghiệp ra trường với khát vọng sáng tạo và khởi nghiệp; tự tin tham gia vào thị trường lao động trong nước và hội nhập quốc tế.

Hợp tác quốc tế