TRUNG TÂM KHỞI NGHIỆP - VIỆC LÀM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: Phòng 2005, Số 01 Trương Văn Bang, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254 730 5456 , số máy lẻ 3268

Email: vieclam@bvu.edu.vn, khoinghiep@bvu.edu.vn