Tin tức - Sự kiện

Học Đại học Văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh trong bối cảnh hội nhập - Chìa khóa của hạnh phúc và thành công

Ngôn ngữ Anh là gì? Ngôn ngữ Anh là ngành học giúp học viên nghiên cứu, sử dụng tiếng Anh thành thạo, đồng thời mở ra những hiểu biết sâu rộng về lịch sử, địa lý, văn hóa, đất nước, con người các nước sử dụng tiếng Anh. Là ngôn ngữ toàn cầu, tiếng Anh giúp người học phát triển năng lực bản thân và hội nhập quốc tế.