Phiếu đăng ký xét tuyển theo học bạ THPT (nhận tại trường hoặc tải tại đây)

Xem thông báo trực tiếp.