Văn bản Trường
  • Quy định về tiếp nhận và quản lý SVHS trong ký túc xá Trường ĐH BRVT Tải xuống
  • Quy định công tác quản lý SVHS ngoại trú của Trường Đại học BRVT Tải xuống
  • Sửa đổi bổ sung Quy định đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng Tải xuống