Trung tâm Hỗ trợ SVHS - Hợp tác Doanh nghiệp

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Học sinh và Hợp tác Doanh nghiệp là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, thành lập theo Quyết định số 317/QĐ-ĐH BRVT ngày 21/5/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tổ chức nhân sự

Trung tâm gồm 05 người, trong đó:
+ Ông Hứa Phước Ninh: Giám đốc
+ Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc: Phó Giám đốc

Chức năng, nhiệm vụ

Hỗ trợ việc làm cho sinh viên, học sinh đã qua đào tạo tại Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu đến với các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng.
Hỗ trợ thực tập cho sinh viên.
Hợp tác với các phòng, khoa, các trung tâm của trường về tuyển sinh đào tạo, đào tạo lại lực lượng lao động theo nhu cầu của doanh nghiệp.
Liên kết dịch vụ đào tạo với các trường, trung tâm khác.
Liên kết đào tạo, đào tạo lại, nâng bậc, nâng cao tay nghề theo nhu cầu của doanh nghiệp và người lao động.

Kết quả
hoạt động
của
trung tâm
trong những
năm qua

+ Hỗ trợ việc làm bán thời gian cho hơn 2.000 sinh viên, học sinh từ ngày thành lập đến nay.
+ Quản lý phòng trọ, ký túc xá (150 phòng), ngoài ra còn liên hệ để hỗ trợ phòng trọ cho sinh viên, học sinh ở ngoài nhà dân.
+ Tham gia các sàn giao dịch việc làm về công tác tuyên truyền, tuyển sinh và tiếp xúc để nắm bắt nhu cầu lao động của doanh ngiệp.
+ Tổ chức ngày hội việc làm hàng năm cho sinh viên, học sinh:
- Năm 2008 có hơn 76 học sinh trung cấp ra trường được Trung tâm giới thiệu đều có việc làm.
- Năm 2009 có 18 doanh nghiệp tham gia số lượng sinh viên, học sinh ra trường hơn 300 và được tuyển dụng hơn 170 học sinh.
- Năm 2010 có 23 doanh nghiệp tham gia, số lượng sinh viên, học sinh ra trường hơn 900 được tuyển dụng hơn 330.
- Năm 2011 có 29 doanh nghiệp tham gia, số lượng sinh viên, học sinh ra trường hơn 1.400, đăng ký tìm việc hơn 700.
- Số lượng sinh viên, học sinh ra trường tham gia Ngày hội việc làm 50%.
- Số còn lại tự đi tìm việc và đến trung tâm sau Ngày Hội việc làm.