Danh sách câu danh ngôn

Genius without education is like silver in the mine.
Benjamin Franklin

Tin tức - Sự kiện

BVU tổ chức tập huấn “Kỹ năng tự đánh giá Chương trình đào tạo theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT”

 

Nhằm giúp cán bộ, giảng viên của Nhà trường hiểu rõ được các nội hàm, tiêu chí, tiêu chuẩn trong Bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo, ngày 08/01/2022, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức khai mạc chương trình tập huấn viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo Thông Tư 04/2016/TT-BGDÐT (Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn Đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo các trình độ của Giáo dục đại học).

Lịch sự kiện

Liên kết Trang chủ