Danh sách câu danh ngôn

Genius without education is like silver in the mine.
Benjamin Franklin

Lịch sự kiện

Liên kết Trang chủ