tuyen sinh
 

Thông tin tuyển sinh

Năm học 2017-2018, BVU tuyển sinh 2.500 chỉ tiêu trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy. BVU đào tạo 41 ngành và chuyên ngành thuộc các khối ngành: Công nghệ kỹ thuật – Quản lý, kinh doanh – Nhân Văn. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp là 80%.

Thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2017 của Trường đại học Bà Rịa-Vũng Tàu (BVU) Năm học 2017-2018, BVU tuyển sinh 2.500 chỉ tiêu trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy. BVU đào tạo 41 ngành và chuyên ngành thuộc các khối ngành: Công nghệ kỹ thuật – Quản lý, kinh doanh – Nhân Văn. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp là 80%.

Tin tức - Sự kiện

Nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, giao lưu, chia sẻ với các diễn giả có uy tín khoa học trong ngành giảng dạy tiếng Anh (TESOL); tạo điều kiện cho giảng viên, sinh viên khoa Ngoại ngữ  - Khoa học xã hội và sinh viên BVU được tiếp xúc trực tuyến với các diễn giả, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế; BVU tổ chức webinar "Innovatinon and creativity in Tesol" kết nối với các diễn giả từ Malaysia, Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.

WEBINAR "INNOVATION AND CREATIVITY IN TESOL" Nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, giao lưu, chia sẻ với các diễn giả có uy tín khoa học trong ngành giảng dạy tiếng Anh (TESOL); tạo điều kiện cho giảng viên, sinh viên khoa Ngoại ngữ  - Khoa học xã hội và sinh viên BVU được tiếp xúc trực tuyến với các diễn giả, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế; BVU tổ chức webinar "Innovatinon and creativity in Tesol" kết nối với các diễn giả từ Malaysia, Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.
 
«
»
 

Thông tin hợp tác Quốc tế

Thông tin hợp tác Quốc tế