TS Mai Xuân Thiệu – Nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu ngành Logistics được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam

Ngày đăng: 25/07/2021
[English below] Sáng 24/7, tại Đại hội Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam...