Thông tin đào tạo

Kế hoạch tiến độ đào tạo năm học 2021 – 2022. (bản cập nhật)
11/11/2021
Nhấn vào để xem nội dung chi tiết ./
Quyết định về việc ban hành Quy định thực tập của sinh viên
10/11/2021
Nhấn vào để xem nội dung chi tiết ./
Đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 trình độ đại học
30/07/2021
Nhấn vào để xem nội dung chi tiết ./
Danh sách học phần tổ chức thi kết thúc học kỳ 2 (Khóa 20) và học phần học kỳ 3 (Khóa 18,19)
06/07/2021
Nhấn vào để xem nội dung chi tiết ./. Nhấn vào để xem nội dung chi tiết ./.
Kế hoạch tiến độ đào tạo năm học 2021 - 2022
10/06/2021
Xem nội dung chi tiết tại đây./.
Thông báo về việc triển khai dạy và học trực tuyến học kỳ 3 năm học 2020-2021
17/05/2021
Xem nội dung thông báo. Xem tài liệu hướng dẫn học online.
Trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11